Aquest màrtir català va rebre la formació cristiana a casa i també de la mà dels Germans de la Salle i dels Escolapis, amb els quals va estudiar. L’any 1935 el negoci del pare va fer fallida, la família es va traslladar de Barcelona al Masnou i el jove Joan va haver de treballar de dependent en una botiga mentre estudiava de nit. En aquesta població del Maresme Joan Roig i Diggle s’integra a la Federació de Joves Cristians de Catalunya, entitat en la qual aprofundirà la fe cristiana: serà assidu a l’adoració del Santíssim, anirà a missa diàriament i s’interessarà per la injustícia social. A la FJCC també coneixerà el beat Pere Tarrés, que li va ser un model de santedat. Amb l’esclat de la guerra el beat va continuar rebent l’eucaristia de manera clandestina i portant la comunió a diversos fidels, fins que va ser descobert, arrestat i execuctat. Joan Roig i Diggle va ser beatificat l’any 2020 pel papa Francesc.