Aquest conegut pintor del primer renaixement italià, va entrar al convent dels dominics de Sant Marc de Florència, on va perfeccionar el seu art. Dotat d’un talent extraordinari per la pintura, i d’una vida de pregària intensa, l’orde li va encomanar pintar a cada cel·la de la comunitat una escena de la vida de Jesús, conjunt que avui és admirat per la seva gran sensibilitat plàstica i espiritual. També va rebre encàrrecs fora del convent, incloent-hi el Vaticà. Joan Pau II el va beatificar el 1982 i el va proclamar patró dels artistes catòlics.