Quan aquest aquest sant francès va ser ordenat capellà amb 25 anys, va ser destinat a una de les parròquies més pobres de Lió. El barri on es trobava l’alienació del treball industrial havia fet estralls, i abundaven els nens i joves sense família que vivien en la misèria. En contacte amb aquesta realitat Antoni Chévrier va transformar una antiga sala de Ball, anomenada el Prado, en un centre d’acollida per a tots aquestes pobres, amb capella, hospici i escola. Per atendre tots els necessitats, i prenent el nom de la sala, va fundar l’Institut de Preveres del Prado i també les Germanes del Prado. Per tota aquesta obra caritativa el beat va ser molt estimat pel poble, i les dues fundacions van anar creixent amb vocacions. Antoni Chévrier va ser beatificat per Joan Pau II l’any 1986.