Reptes dels nous auxiliars

L’ordenació de dos nous bisbes auxiliars per a Barcelona haestat motiu de goig per a la comunitat diocesana. En primer lloc, pel tarannàpastoral i proper de tots dos, homes de comunió, i també perquè la sevaordenació era esperada ja que des del 2009 l’únic auxiliar d’una diòcesi tangran i variada com Barcelona ha estat el bisbe Sebastià Taltavull,col·laborador habitual d’aquest setmanari que, des de ja fa un any, és tambéadministrador apostòlic de Mallorca. Molts es pregunten fins quan la diòcesi mallorquinahaurà d’esperar a tenir un bisbe titular. Convé recordar però que aquestsperíodes es poden allargar: el bisbe Jesús Murgui, per exemple, fouadministrador apostòlic de Menorca entre el desembre del 1999 i l’abril del2001.

Els dos nous bisbes auxiliars en la seva salutació, al finalde l’ordenació, van recordar les paraules del papa Francesc que, en La joia del’Evangeli, urgeix els bisbes a «anunciar Jesucrist en els llocs mésnecessitats com en una sortida constant cap a les perifèries o cap als nousàmbits socioculturals» (EG, 30). Un recent estudi històric del professor AndreaRiccardi, titulat Periferias; crisis y novedades para la Iglesia (San Pablo,2017) assenyala les perifèries que es generen a les ciutats i relata algunesexperiències de presència de l’Església en les del segle XX. L’autor conclouque «la regeneració de l’Església i de la vida cristiana parteix delredescobriment de la joiosa tasca de viure i comunicar l’Evangeli en laperifèria». Cal recordar també que a Barcelona, a més de dues-centes parròquieshi ha àrees funcionals tan importants com Càritas en els seus diversos serveis,la pastoral de l’ensenyament, la universitària, la dels mitjans de comunicació,o de la de salut que, a banda dels seus delegats, requereixen sovint unseguiment atent del bisbe. A banda que l’arquebisbe de Barcelona, per raó decàrrec, ha de presidir un seguit de fundacions. El concurs dels auxiliars perrepartir les funcions és, doncs, indispensable.

El tarannà obert i conciliador dels nous bisbes, l’experiènciacurial i acadèmica del bisbe Gordo i en la pastoral i la unitat de parròquiesdel bisbe Vadell, seran fonamentals a l’hora d’aplicar l’esperat nou plapastoral.

D’altra banda, el nomenament d’una laica, Màrion Roura, coma cancellera-secretària de l’arquebisbat de Barcelona, succeint en laresponsabilitat Mons. Gordo, ha estat molt ben rebut a l’arxidiòcesi. Es tractade la primera dona que ocupa aquest alt càrrec a la cúria barcelonina, seguintel model d’altres diòcesis catalanes com Tarragona, Solsona i Girona.

Des de Catalunya Cristiana,Ràdio Estel i Club+Amics, felicitem cordialment els nous bisbes catalans i lanova cancellera i els reiterem la nostra lleial cooperació.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!