«Repara la meva Església»

És conegut l’episodi en què Francesc d’Assísva entrar a pregar a la vella església de Sant Damià i va sentir que el Senyorli deia: «Francesc, repara la meva església: no veus que s’enfonsa?» Com quealeshores encara era ric va pensar que era qüestió de diners, i s’hi va posarell mateix. Després va comprendre que el Senyor li demanava que l’Església quehavia de reparar era la de pedres vives. Aleshores hi va esmerçar tota la vida.

El Primer Pla d’aquest número de CatalunyaCristiana el dediquem a la responsabilitat sobre el patrimoni. El nostreredactor Macià Grau s’ha apropat a diverses instàncies que en tenen cura.Recorda que els monuments d’arrel religiosa constitueixen el 80% del patrimonimonumental inventariat per la Generalitat de Catalunya, que en alguns indretsdel territori les intervencions han de ser urgents i que sense l’ajut públicforen inviables.

Molts preveres han de gestionar temples ambproblemes estructurals o amb dificultats de manteniment i esmercen molt detemps i energies en cercar recursos. Gestionar correctament el patrimoninecessita una formació específica. Sense oblidar que n’hi ha de tancats opràcticament buits, sense comunitat. Les diòcesis fan també grans esforços peròés evident que la rehabilitació i la conservació dels edificis eclesiàstics hade ser obra de tots els agents eclesials. Des del 2012 Catalonia Sacra —unprojecte conjunt dels deu bisbats amb seu a Catalunya— té la voluntat dedinamitzar el patrimoni cultural de l’Església. Les seves línies de treball sónoferir formació i informació, fomentar actuacions per a la millora del seuconeixement, i iniciar una dinàmica turística que permeti generar activitateconòmica per al seu manteniment.

Treballar en el patrimoni cultural pot ser un factorde cohesió comunitari i és una bona ocasió de cooperació amb lesadministracions i d’altres entitats públiques i privades però, alhora hauria deser signe d’una urgència encara més pregona: cal fer obra d’Església. De pocserviria rehabilitar els habitacles físics si aquesta tasca no anés acompanyadad’una feina pacient de reparar i potenciar les comunitats que hi han de donarvida. Com l’entranyable episodi de sant Francesc.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!