El 6 de maig passat va tenir lloc la coronació de Carles III com a rei del Regne Unit. Era una d’aquelles notícies tan omnipresents als mitjans de comunicació que se la trobava fins i tot qui no hi tenia cap interès. En una crònica de ràdio vaig sentir que el nou rei havia començat el seu discurs inicial dient que «venia a servir i no a ser servit», i que d’aquesta manera «es feia ressò de les paraules de la seva mare», la reina Isabel II.

És significatiu que el locutor no fes cap al·lusió a la font última d’aquesta coneguda expressió evangèlica. Vull pensar que el periodista no tenia la intenció d’amagar l’origen de la dita de Jesús, però el seu silenci és representatiu d’un ambient on la ignorància religiosa és generalitzada i quasi ben vista. La indiferència i el desinterès sobre els referents bíblics i cristians del nostre entorn són fenòmens que es van estenent. I tanmateix la tradició cristiana forma part essencial de la història europea i, quan se’n prescindeix, l’empobriment cultural resulta inevitable.

D’altra banda, més enllà de la discutible formulació periodística, l’ús de les paraules de Jesús per part d’un rei d’aquest món, en un context de màxima pompa i fastuositat, resulta com a mínim contradictori. Sense negar que el rei tingui un desig sincer d’exercir el seu càrrec en bé del poble, una persona vestida luxosament i amb una corona d’or i pedres precioses contrasta fortament amb la imatge de Jesús que porta una corona d’espines i que té el seu tron en la creu, perquè ell sí que s’ha fet servidor de tothom, fins a donar la vida pels altres.

Jesús viu en coherència radical amb el seu ensenyament. No hi ha distància ni contradicció entre el que diu i el que fa. Cada cristià, conscient de les pròpies limitacions, procura imitar-lo amb decisió i humilitat, encara que el seu exemple pugui semblar un ideal irrealitzable per a qualsevol de nosaltres. En canvi, l’ús de les paraules de Jesús en contextos que, almenys en aparença, són tan allunyats del seu estil, corre el risc de banalitzar i domesticar el seu missatge.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!