Periodisme de pau

Elpapa Francesc, en el seu missatge amb motiu de la Jornada Mundial de laComunicació, ha fet una crida a promoure un periodisme de pau. Ha assenyalatquatre horitzons en els quals hauríem d’aprofundir les facultats de comunicaciócatòliques o d’inspiració cristiana, i tots els qui volen formar èticament elscomunicadors professionals del futur. El Bisbe de Roma apel·la a «un periodismesense fingiments, hostil a les falsedats, a eslògans efectistes i adeclaracions altisonants». El cardenal Omella, en la seva homilia amb motiu delnúmero 2.000 del nostre setmanari, també es va referir amb força a laveracitat. Francesc parla d’«un periodisme fet per persones per a persones ique es comprengui com a servei a tots, especialment a aquells —i són la majoriaen el món— que no tenen veu». El Dr. Miquel Tresserras, en el XIX Simposi de laFundació Claret sobre cristianisme i mitjans de comunicació que es va fer elmaig passat, deia que els periodistes «han de palpar els desitjos i lesnecessitats de les comunitats, els seus problemes vitals; l’ètica cristiana ésl’ètica de l’amor, més centrada en l’altre que no pas en un mateix». ElPontífex parla també d’«un periodisme que no cremi les notícies sinó ques’esforci a buscar les causes reals dels conflictes, per afavorir la comprensióde les seves arrels i la seva superació a través de la posada en marxa deprocessos virtuosos». Cal subratllar la important tasca de modernització fetaper L’Osservatore Romano, amb el seu suplement mensual dedicat a la dona i ambmonogràfics sobre temes d’actualitat eclesial i social. En aquesta líniaprocurem treballar setmanaris com Alfa y Omega, Vida Nueva o CatalunyaCristiana i revistes com Serra d’Or o Foc Nou. La periodicitat setmanal otrimestral afavoreix la reflexió serena de les notícies. Finalment Francescparla d’«un periodisme que s’esmerci a indicar solucions alternatives al’escalada del clamor i de la violència verbal». El gènere tertúlia ha quedatdesvirtuat: en lloc de ser una reunió per debatre, compartir o contrastar notícies,coneixements i opinions, és un guirigall. Rafael de Ribot, en el simposi citat,deia que els mitjans religiosos tenim el repte de convertir-nos en unaplataforma per explicar una manera de veure i entendre el que passa. Hem dedemostrar que hi ha una manera diferent de comunicar.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!