Pregar amb la Bíblia avui

La Bíblia va ser escrita originalment en hebreu i en grec, amb algunes petites parts en arameu. Per tant, resulta necessari traduir-la per tal que pugui ser entesa i llegida per tothom. Actualment, la Bíblia està traduïda a milers de llengües d’arreu del món. Ara bé, en moltes llengües, com passa amb les nostres, hi ha diverses edicions i traduccions de la Bíblia, i se’n continuen publicant de noves. No n’hi hauria prou amb una de sola?

     Hi ha qui pensa que les diverses traduccions depenen de la diversitat de confessions religioses. Ha estat així en algunes èpoques històriques, i en part encara és veritat. Hi ha edicions catòliques, altres de les diferents confessions protestants, fins i tot traduccions “laiques”… Tanmateix, es pot dir que avui tothom està d’acord a traduir d’una manera fidel al sentit original dels textos bíblics i no tan marcada per les idees o les creences del traductor.

En realitat, és convenient que de tant en tant es revisin i s’actualitzin les traduccions, per respondre als nous coneixements sobre el text original i sobre el món de la Bíblia, com també a l’evolució constant de les llengües vives. D’altra banda, també és positiu que hi hagi traduccions de la Bíblia adequades als diversos ambients i finalitats en els quals seran llegides: la litúrgia, la catequesi, l’estudi, l’escola…

Allò que compta és que el text bíblic pugui estar realment a l’abast de tothom qui vulgui acostar-s’hi i entrar en contacte amb la Paraula de Déu, sempre viva i actual.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!