Troballa d’un cançoner trobadoresc a l’Arxiu de la Catedral de Barcelona