Neix la Càtedra Josep Pont i Gol

L’Església catalana rep un regal de Pasqua: el 14 de marçpassat es va inaugurar la Càtedra de Teologia pastoral Josep Pont i Gol. Haestat una iniciativa dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense pertal de construir un espai de reflexió pastoral fonamentat en el discursteològic per als temps actuals. La Càtedra dona continuïtat al Centre d’EstudisPastorals, una institució que va contribuir decisivament a la posada al diadels preveres catalans en els anys posteriors al Concili Vaticà II. El primerdirector és el Dr. Daniel Palau i Valero, rector de Corbera (bisbat de SantFeliu de Llobregat) i professor de la Facultat de Teologia que va dibuixar elsnou eixos d’aquesta nova institució: la qüestió del llenguatge que ens remet ala importància de poder revitalitzar el diàleg amb tants interlocutors que, perla incomprensió dels termes i els continguts queden allunyats i distants de lafe; la pregunta pel sentit (clau, definitiva, reveladora de la pròpiaidentitat); la confessió de la fe que ha de ser proposada com una invitacióclara; la conversió pastoral com una necessitat conscient i volguda d’arribar ala vida d’aquells que viuen als marges de la història per a construir amb ellsel Regne de Déu; les perifèries, un accent vers el qual el papa Francescsol·licita una pastoral encarnada; la comunicació que ens remet amb força avuial món dels mass media: el valor del testimoni com a factor de credibilitat ide proposta de l’Evangeli; la urbanitat: la reflexió pastoral ha de créixer perser de debò una proposta evangelitzadora que culturalment sigui significativaen aquests nous espais comuns; la diocesaneïtat que teixeixi llaços de relaciósinodal per a una major corresponsabilitat en la missió i la cultura vocacionaluna oportunitat de reconèixer la importància de la transmissió de la fe a lesnoves generacions i la instància per incidir en una estima profunda vers totesles vocacions al si de l’Església.

El Dr. Armand Puig, rector de l’Ateneu Sant Pacià vaglossar la figura de l’arquebisbe Josep Pont i Gol (Bellpuig, Urgell, 1907 -Solsona, 1995) a qui va definir com un home de pla, d’horitzons amplis.Participà al Concili Vaticà II i treballà per la difusió en català dels seustextos i que marcà el seu estil pastoral: obert, dialogant, proper, renovador,evangelitzador i participatiu. Un estil que desitgem per a la Càtedra deTeologia Pastoral que porta el seu nom. Bona Pasqua!

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!