El Servei Jesuïta a Migrants publica l’estudi Fronteres Digitals, un informe elaborat en col·laboració amb la consultora social Cidalia, que aprofundeix en l’impacte de les bretxes digitals en l’accés a drets de les persones migrants.

L’informe identifica les principals barreres i desigualtats que genera la digitalització en dos àmbits fonamentals: l’accessibilitat i les competències digitals.

En l’accessibilitat s’assenyalen tres barreres principals: la situació administrativa de les persones migrants, l’idioma i l’accés a les eines.

Pel que fa a les competències digitals, l’estudi identifica quatre elements clau: la necessitat d’alfabetització digital de la població migrant; l’accés a canals d’informació informals; la manca de confiança en les pròpies capacitats generades pel desconeixement del món digital, i l’exposició a una bretxa de seguretat que facilita estafes, fraus i suplantacions d’identitat.

L’informe també aprofundeix en alguns factors que condicionen la relació de les persones migrants amb la societat digital com l’edat, el nivell educatiu o formatiu, el context rural d’origen i el període sense ús de les eines digitals que es veu influenciat pels nínxols de treball de la població migrant.

Internet i l´ús de les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen grans possibilitats per a l’exercici dels drets fonamentals, però alhora generen nous reptes en la defensa i garantia d’aquests drets

Els factors identificats generen un entorn d’exclusió digital i un impacte elevat sobre la població migrant, especialment en quatre àmbits de la vida quotidiana: l’exclusió de la vida social i econòmica digital; dificultats en la recerca de feina; l’accés a fonts d’informació no oficials i contrastades, i la vulnerabilitat davant la manca de seguretat digital.

La identificació d’aquests factors ha permès la realització d’una sèrie de recomanacions pràctiques adreçades a les administracions que es descriuen a l’informe pel que fa a la presencialitat de les cites administratives, l’idioma, l’adquisició de dispositius electrònics o la veracitat de la informació.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!