La dada és objetiva; els matrimonis per l’Església han disminuït molt en aquests darrers anys. És un reflex de la societat en què vivim, on no només augmenta el secularisme, sinó que també disminueixen totes aquelles propostes que suposin un compromís a llarg termini.

Ara bé, aquesta informació té un revers positiu que val la pena tenir en compte. Els matrimonis que se celebren sacramentalment, necessàriament ens indiquen que els cònjuges estan convençuts del camí que han triat. Ja no som en un ambient sociològic en el qual l’opció per defecte era casar-se per l’Església. Aquest nou panorama, fruit de la secularització galopant que vivim, ens fa pensar que els nuvis que decideixen passar per l’altar ho fan convençuts del que significa i convençuts que aquesta és la manera cristiana de viure el matrimoni. El descens de casos ens porta a pronosticar un augment de l’autenticitat dels que es decideixen per aquest camí.

En aquesta situació, enmig de l’ambient que ens toca viure, quins són els elements essencials per a l’èxit de la vida matrimonial cristiana? Des del meu punt de vista podem identificar, almenys, dos elements importants i que es necessiten mútuament entre si. En primer lloc, la vida matrimonial no és autosuficient. Cal viure-la en comunitat, amb altres matrimonis amb els quals caminar i compartir la vida matrimonial. L’individualisme de la nostra època s’ha traslladat també a la vivència del matrimoni, i ens fa pensar que el matrimoni, tot i sent la cèl·lula bàsica de la societat, és una comunitat aïllada, autosuficient, que no necessita res extern a ell mateix. Però la vida cristiana és essencialment comunitària i, en conseqüència, el matrimoni no pot viure aliè a aquesta dimensió. En segon lloc, és important aprofundir en el significat del matrimoni, descobrir-ne la riquesa a la llum de la filosofia, la teologia i altres ciències humanes. En aquest sentit, tenim la sort de disposar de la Teologia del Cos de sant Joan Pau II, en la qual es basen tants moviments matrimonials. A més de les seves catequesis, cada vegada hi ha més autors que es dediquen a exposar-les i aprofundir-les, constituint així un element importantíssim per comprendre millor l’essència del matrimoni. El biògraf de sant Joan Pau II comenta que la Teologia del Cos és una bomba de rellotgeria que esclatarà en algun moment del segle XXI. Aquest temps ha arribat.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!