Magdala

El Dr. Isidre Gomà Civit, insigne biblista i mestre debiblistes, deia que sovint les pel·lícules ens presenten Jesús predicant al’aire lliure en un turó o dalt d’un ruquet, però que els evangelis són clars: «Jesúsrecorria tot Galilea, ensenyant a les sinagogues» (Mt 4,23). Gomà donavaimportància a aquest fet perquè les sinagogues eren ja en temps de Jesús ellloc on es reunien els jueus, lloc de culte, d’estudi, de reunió, de diàleg id’interpretació, per això són conegudes en hebreu com Beit ha-Kneset (Casad’Assemblea). El Senyor a les sinagogues —on no sempre era ben rebut— dialogavaamb la fe i amb la cultura del seu poble. Si la majoria de poblets al voltantdel llac comptaven amb la seva pròpia sinagoga, Gomà deduïa que Jesús, en elsseus tres anys de predicació, n’havia visitat moltes i augurava quel’arqueologia podria deparar encara moltes sorpreses.

Així ha estat: l’any 2009 es va descobrir una sinagoga delsegle I i les restes de l’antiga ciutat de Magdala, lloc de procedència deMaria Magdalena i escenari de la predicació de Jesucrist. Aquesta sinagoga ésla setena del segle I que es troba a Israel, però fins ara és la més antigadescoberta a Galilea.

Maria Magdalena era deixebla destacada de Jesús des deprimera hora: l’acompanyava en el seu camí a Jerusalem, compartia els seusprojectes i el seu destí. Fou la primera testimoni de la Resurrecció, fet queelogiava sant Jeroni. Quan se l’anomena, no se la relaciona amb cap home, adiferència de Maria, germana de Llàtzer, Joana dona de Cusa o Salomé mare delsZebedeus. Això significa que era prou coneguda. Sant Hipòlit, al segle III, l’anomenà«apòstol dels apòstols», un títol que recollí sant Joan Pau II a la Mulierisdignitatem 26. Maria de Magdala ha estat posada en paral·lel amb la mare deJesús perquè vencent el desconcert no tem fer el pas al naixement d’una cosanova nascuda en Jesús i dona llum a la Bona Nova (M. Pedra, Rabunní. Larevelación inagotable, 2010).

Dediquem el Primer Pla, elaborat per Rosa María Jané, alprojecte Magdala, el més important en els darrers anys de l’arqueologiacristiana. Desitgem que doni noves llums per conèixer el context vital de Jesúsi la predicació del seu evangeli.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!