La celebració d’un Sínode sempre és un moment de gran importància per a la vida de l’Església. Es desitja aprofundir i desenvolupar sobre un tema concret, per així comprendre com la fe il·lumina la vida dels cristians en el temps que els ha tocat viure. La teòloga Cristina Inogés, membre de la Comissió Metodològica del Sínode, ens presenta dues tríades de paraules enfrontades: trobar, escoltar i discernir, davant d’autoreferencialitat, autoritarisme i immobilisme. El problema que tenen les paraules és que tots podem estar d’acord en el concepte, però tenir diferències pel que fa al contingut. Sòcrates ja advertia de la dialèctica dels sofistes, que utilitzaven les paraules per defensar els seus interessos i convèncer l’altre mitjançant una retòrica utilitarista. Per això és important aclarir-nos sobre el significat de les paraules que utilitzem. Per exemple, tots podem estar d’acord que la diversitat és una característica de l’Església; però quan la diversitat significa modificar o retallar el contingut de la fe, es trenca la unitat. Una altra temptació a més de l’ús particularista de les paraules és l’esmena a la totalitat. L’inici d’una etapa nova no ens pot dur a rebutjar el camí recorregut fins ara. No podem mirar el passat com una cosa que globalment està malament i per tant cal inventar-ne de noves. El discerniment també cal aplicar-lo a la tradició, a allò que se’ns ha lliurat des del passat. De la mateixa manera que Déu no es va desentendre del Poble d’Israel malgrat els seus pecats, nosaltres no podem demonitzar el passat de l’Església a la recerca d’un futur idíl·lic. Els articles sobre el botellot i l’ús del temps lliure per part dels joves ens poden ajudar a comprendre aquesta qüestió. Podem veure que no tots els joves dediquen el cap de setmana a fer botellot. N’hi ha que ens expliquen la seva implicació en un ús saludable del temps lliure i en la vida de l’Església. Reconeguem, doncs, que no tots els joves són iguals i que no els podem agrupar sota la mateixa etiqueta. Doncs bé, no fem el mateix amb la vida de l’Església abans del Sínode actual. Finalment, deia al seu dia el cardenal Joseph Ratzinger que la veritat no és fruit de la decisió de la majoria. No podem, per tant, decidir coses segons el consens, sinó segons la relació que tenen amb la veritat de l’home revelada a la Sagrada Escriptura, custodiada pel Magisteri i transmesa en la Tradició.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!