L’enginy dels catequistes

Un dels àmbits pastorals que han quedat trastocats amb motiude la crisi sanitària i del consegüent confinament de la primavera passada, haestat el de la catequesi, tan important en la transmissió, la vivència i lacelebració de la fe. Les catequesis presencials s’han hagut de suspendre icanviar de modalitat, ha calgut anul·lar festes tan populars i participades comles primeres comunions i les confirmacions amb tot el que això ha suposat detrasbals de plans familiars i parroquials. Aquesta sacsejada, no obstant, haestat un motiu per posar a prova l’enginy dels pares i dels catequistes. Hi hahagut molt més temps perquè pares i fills s’hagin pogut plantejar les gransqüestions de la vida i n’hagin pogut dialogar, que els catequistes hagin pogutrevisar la seva missió, ni que hagi estat a distància, que s’hagin incorporatles noves tecnologies a les catequesis infantils, juvenils i d’adults i que amolts indrets s’hagi assajat un relleu generacional. En recollim iniciativesconcretes al Primer Pla d’aquest número.

Tot això ha coincidit en el temps amb la presentació del nouDirectori per a la Catequesi, el tercer després del Vaticà II que, per a moltsi pel motiu que hem assenyalat, ha passat desapercebut. També en aquest número,mossèn Joan Àguila, delegat de Catequesi i Catecumenat de l’arquebisbat deTarragona, en subratlla alguns accents, com la transició d’una catequesi basadaen la transmissió d’uns continguts de fe (catecisme) a una catequesi orientada al’encontre amb el Senyor Ressuscitat. Al final del document se’ns recorda quela santedat (és a dir, la plenitud de l’amor) «és la paraula decisiva que espot pronunciar en presentar un nou Directori per a la Catequesi. Ella es fa abanderadad’un programa de vida que també els catequistes estan cridats a perseguir ambfidelitat i constància». El Directori qualifica la dedicació silenciosa, fatigosai, de vegades ingrata, del ser catequista com una aventura. Una aventura ques’ha tornat més àrdua en aquests temps difícils i de la qual ha pogut participarmés tota la comunitat cristiana.

Ara, el Secretariat Interdiocesà de Catequesi deCatalunya i Balears (SIC) recomana començar el curs després de la festivitatdel Pilar, aquesta setmana que entrem, i aconsella prioritzar la catequesipresencial i comunitària per al procés d’iniciació de nens, adolescents i joves,salvaguardant sempre les mesures de prevenció i d’higiene. Afortunadament, estroba amb un àmbit pastoral més preparat i conscienciat per afrontar el noucurs.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!