La festivitat de l’Assumpció de Maria és un dels temes que gaudeix de més interpretacions escrites i representacions visuals. Com que els goigs presenten la possibilitat de cantar lloances populars i d’acompanyar-les d’imatges al·lusives, aquests fulls resulten els documents més interessants per fer un recordatori de totes les modalitats que han volgut plasmar el fet. Són els dos cicles finals els més celebrats referents a la Mare de Déu: el de la dormició i el de la glorificació.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!