L’art de l’acompanyament. Nou post al blog de Catalunya Cristiana

És poc freqüent que mésd’un centenar de preveres i diaques detot Catalunya es reuneixin per tractar conjuntament un tema. Però aquestatrobada singular, una matinal, es va donar el dilluns 31 de març al SeminariConciliar de Barcelona, responent a la convocatòriadel bisbe Sebastià Taltavull, auxiliar de Barcelona i president del SIC(Secretariat Interdiocesà de Catequesi).


Si vols seguir llegint el nou post del blog de Catalunya Cristiana, clica aquí

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!