El 2018 formaven part de la prelatura de l’Opus Dei unes 93.400 persones, de les quals 2.300 són sacerdots i 91.100 laics. Del total de fidels, aproximadament el 57% són dones i el 43% són homes. Com explicita Mn. Ignasi Pujol, vicari de l’Opus Dei a Catalunya, “els laics són la raó de ser de l’Opus Dei: cristians corrents enmig del món, que busquen Déu a través de la feina i de la vida quotidiana”.

El mateix fundador destacava a la seva obra Converses amb Josep Maria Escrivà de Balaguer la missió dels laics: “La participació del laic en la missió de l’Església consisteix precisament a santificar ab intra —de forma immediata i directa— les realitats seculars, l’ordre temporal, el món. El que hi ha, a més d’aquesta feina que li és pròpia i específica, és el fet que el laic, com els clergues i els religiosos, també té un seguit de drets, d’obligacions i de facultats fonamentals que corresponen a la condició jurídica de fidel i que tenen el seu àmbit lògic d’exercici dins la societat eclesiàstica: participació activa en la litúrgia de l’Església, facultat de cooperar directament a l’apostolat propi de la jerarquia o bé d’aconsellar-la en la seva labor pastoral si se l’invita a fer-ho, etc.”

Per això, l’escaiença del primer centenari de la prelatura, que tindrà lloc d’aquí a quatre anys, és una bona oportunitat per reflexionar també sobre el carisma propi dels laics en l’Església. “Francesc ha fet referència moltes vegades al fet que els pastors han de fer olor d’ovella. Els laics, però, ja fan olor d’ovella, perquè són al ramat del món; i això és el que han de santificar i on s’han de trobar amb el Crist i ajudar els altres a trobar-se amb el seu Cor misericordiós”, manifesta Mn. Ignasi Pujol. I el prelat, Mons. Fernando Ocáriz, ha anunciat que es duran a terme assemblees a totes les regions de l’Obra al llarg d’aquest any 2024 com a preparació per al Congrés General Ordinari del 2025, sobre el tema Camí cap al centenari de l’Obra. Aprofundir en el carisma i renovar el nostre desig de servir Déu, l’Església i la societat.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!