La Sagrada Família simbolitza la temàtica sinodal

El papa Francesc ha convocat un Sínode de Bisbes dedicat als desafiaments pastorals de la família. En aquest context, el cardenal Lluís Martínez Sistach vol posar en relleu que precisament la basílica de la Sagrada Família simbolitza la temàtica sinodal.

Quins horitzons obre el Sínode de Bisbes dedicat a la família?
El papa Francesc està molt interessat pel bé dels matrimonis i les famílies i sofreix per l’augment de separacions conjugals i divorcis pel mal que fan als mateixos esposos i especialment als fills. El papa Francesc desitja que el Sínode dels Bisbes tracti sobre els desafiaments pastorals de la família en el context de l’evangelització, per tal que es pugui treballar en la realització de matrimonis i famílies i aquestes siguin autèntiques comunitats de vida i amor. Cal dir també que en els divorcis i posteriors unions conjugals, es donen situacions difícils pel que fa a la recepció dels sagraments del perdó i de l’eucaristia.

Sobre quines qüestions li agradaria que hi hagués avenços significatius?

Atès el que és el matrimoni i la família, la seva grandesa i el bé que fa a les persones, a la societat i a l’Església, desitjaria que els treballs dels dos Sínodes dels Bisbes ajudessin que els joves que celebren el sagrament del matrimoni es preparin degudament. En el cas dels matrimonis en crisi, de les situacions de divorciats i amb una unió posterior, caldria trobar camins per tal que l’Església manifesti la seva maternitat a aquests esposos i es posi en relleu la misericòrdia, l’amor i el perdó de Déu. Penso que es pot avançar en el tractament dels procediments de declaració de nul·litat per tal d’esbrinar quins matrimonis han estat celebrats amb actituds, voluntat i capacitat dels contraents que els feia nuls. Avui la mentalitat divorcista desgraciadament ha augmentat molt entre els joves i en la mateixa societat.

Hi haurà presència de l’Església catalana i barcelonina al Sínode?
En les assemblees extraordinàries del Sínode dels Bisbes, que és la que se celebrarà del 5 al 9 d’octubre del 2014, només en són membres els presidents de les Conferències Episcopals i, per això, no és fàcil aquesta presència tret que el Papa nomeni un bisbe del nostre país o designi algun laic o laica com a expert. En la celebració de l’Assemblea ordinària que se celebrarà l’any 2015 és més possible perquè està constituïda per més membres. En l’anterior Sínode dels Bisbes, el papa Benet XVI em va nomenar membre.

La Sagrada Família vol simbolitzar el tema del Sínode?
La nostra basílica simbolitza la temàtica sinodal. Per això hem de posar la basílica de la Sagrada Família al servei dels treballs dels Sínodes programats. Això demana que sigui un santuari de pregària per a les famílies i que se sensibilitzi la munió de visitants sobre la realitat humana i cristiana de la família arreu del món i el que l’Església proposa sobre el sagrament del matrimoni i la família fonamentada en el matrimoni.

Existeix alguna manera de donar un títol universal a la Sagrada Família, a banda del de basílica?
Crec que sí, penso en la possibilitat de ser un santuari mundial de la família, al servei de la pregària i del treball pastoral pels matrimonis i famílies. Podria ser també una església de l’evangelització, ja que Antoni Gaudí, que era un bon evangelitzador, la va projectar perquè ajudés a realitzar la missió de l’Església que és l’evangelització.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!