La notícia del Sínode sobre la sinodalitat està generant reaccions i respostes de tot tipus. L’expectativa del papa Francesc és que hi puguin participar tots els fidels i també els qui no són creients. Això requereix un gran esforç per tal de donar al poble fidel els àmbits on poder expressar què esperen de l’Església. Des de la parròquia, passant per les diòcesis i arribant a les conferències episcopals, som davant d’un gran esdeveniment de comunicació entre tots els membres del cos de Crist.

Cal tenir en compte que som davant la possibilitat de comunicar allò que nosaltres considerem important per al creixement de la vida de l’Església. No es tracta d’una consulta per veure si podem canviar la doctrina catòlica. La transmissió de la fe és un mandat que Jesús fa als apòstols abans de tornar al Pare. Es tracta, doncs, d’un missatge que hem rebut i que estem cridats a transmetre en la seva integritat, sense adulteracions de cap mena. No podem canviar el contingut de la nostra fe; ens ha estat donada i no podem tenir la pretensió de millorar-la o fer-la més adequada a l’esperit del món. Viure la fe mai no ha estat fàcil. La fe és la sal de la terra i la sal cou en contacte amb les nostres ferides, amb la nostra vida edulcorada, amb la nostra existència còmoda.

Ara bé, la manera com es transmet la bona nova de l’Evangeli sempre és millorable, i cal explorar noves vies per fer arribar a tothom el que Déu ha preparat per a nosaltres des d’abans de la creació. També cal fer un camí en la caritat, perquè és aquesta una virtut que necessita estar més present en les nostres comunitats com a testimoniatge de la vida canviada pel Crist. El Sínode ens dona l’oportunitat de posar sobre la taula les dificultats del cristià en el món d’avui, de la necessitat de formació d’un criteri evangèlic per prendre decisions en la vida diària, de la urgència de donar raó de la nostra fe, de comprendre com seguir Crist és un camí de sentit i de plenitud.

Siguem, doncs, audaços i atrevim-nos a demanar al Sínode el que l’Església vol donar als seus fills des de sempre. Que ens ajudi a trobar nous camins per a un missatge que no passa de moda i que interpel·la el cor de tota persona. Ja hem tingut massa experiments que han sortit malament. Demanem aprofundir amb tot el cor i tota la raó el contingut i la vivència de la fe i de la caritat. Només això ens farà creïbles als ulls del món.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!