La nova «Catalunya Cristiana»

Quan estem celebrant encara el número 2.000 de CatalunyaCristiana i en l’esguard del 40è aniversari del naixement de la publicació(1979-2019), anunciem als nostres subscriptors i als altres lectors, unaimportant transformació, llargament meditada: a partir del número 2.012, quesortirà amb data 15 d’abril, tercer diumenge de Pasqua, el setmanari tindràformat de revista. La nostra redacció, treballant amb un equip de jovesdissenyadors, llança una proposta atractiva i més còmodament llegívola que elformat diari. Tota ella s’esponjarà, l’extensió dels textos es reduirà i lesimatges i les il·lustracions hi tindran un major protagonisme. També, a l’horade triar el tipus de lletra, hem tingut en compte la gent gran o amb mésdificultats de lectura (recordem en aquest sentit que Catalunya Cristiana,gràcies a l’associació Mirada Solidària, continua sortint periòdicament enformat Braille per als discapacitats visuals). Per a una lectura més extensa iaprofundida dels textos, es podrà recórrer a la pàgina web, que també esreformarà. I esperem que ben aviat Catalunya Cristiana es pugui consultar enuna aplicació per a mòbils.

La reforma, que comportarà un lleu augment de preu delsetmanari, no és sols d’aparença sinó també de contingut. L’únic setmanarireligiós de Catalunya —mantenint tothora la seva fidelitat a l’Església i alpaís— es planteja també com un nou servei a les famílies. De cara a la TrobadaMundial de les Famílies (Dublín, Irlanda, del 21 al 26 d’agost) anirem incloentarticles formatius pensats per a cadascun dels membres de la família: ancians,adults, joves i petits. Tenim previst també de publicar mensualment lesversions catalana i castellana del suplement Donne, Chiesa, Mondo que, des del2010 llança, amb bona acceptació, L’Osservatore Romano, i estem estudiant depublicar uns monogràfics anuals sobre grans temes d’actualitat, des d’unaperspectiva cristiana. Perquè res del que és humà no ens és aliè (cf. Gaudiumet spes).

En l’actual context polític i social, i coincidint ambel desè aniversari de la mort del bisbe Joan Carrera i Planas, que tantaimportància ha tingut en la història del nostre setmanari, creiem que haarribat l’hora de fer un pas endavant. Estarem molt atents als vostressuggeriments. Moltes gràcies per la vostra fidelitat.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!