La Missa de cada dia

A causa de la situació d’emergència decretada per les autoritats davant delCovid-19, l’Editorial Claret ofereix de manera gratuïta l’aplicació de “LaMissa de cada dia”.

Claret afirma que vivim dies “d’incertesa, de desconcert, però també sóndies de pregària i reflexió, de mirar cap endins”. Aquesta és la raó que haportat l’editorial a oferir seguir els textos litúrgics de la missa amb laversió premium de l’aplicació La Missa de cada dia,de manera gratuïta a tots els usuaris.

L’aplicació està disponible en català i castellà, i inclou els textoslitúrgics per a totes les celebracions eucarístiques del missal. Hi podemtrobar les d’àmbit general i les que són pròpies de cada bisbat i les de lesprincipals poblacions. Ofereix els textos que corresponen a cada dia segons elcalendari litúrgic i les festivitats locals més importants. També proporcionacomentaris sobre els textos bíblics per facilitar la preparació de les homilieso per a la meditació i pregària personal de qualsevol usuari.

Per activar el període gratuït d’un mes, és indispensable haver-seregistrat a l’aplicació i introduir el mateix nom i correu electrònic en elformulari que es troba en el següent enllaç: https://primavera.missadecadadia.cat

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!