La jove Economia de Francesc

Sant Benet a la seva Regla (3,3) afirma que sovint el Senyorrevela el millor al més jove; per tant, cal escoltar-lo atentament. Així, ambel nom d’Economia de Francesc, es coneix l’esdeveniment mundial —llargament esperat—en què el Papa va convocar joves economistes i emprenedors d’arreu per escoltarels seus criteris sobre aquest substrat imprescindible per a la convivència,amb visió renovadora i de futur. L’encontre es va celebrar en modalitatvirtual, amb transmissions en directe i connexions streaming. El seu missatgefinal (novembre del 2020), escrit en nom «dels joves i dels pobres de la terra»i pensat per a la postpandèmia, va adreçat als economistes, empresaris, als quiprenen decisions polítiques, als treballadors i treballadores i als ciutadans iciutadanes del món.

Els joves economistes i emprenedors, en síntesi, demanen:

1. Que, de la mateixa manera que el Covid ens ha fetdesaccelerar a tots, les grans potències mundials i institucions econòmiquesdesaccelerin també les seva carrera desenfrenada que asfixia la terra i els mésdèbils.

2. Activar una comunió mundial de les tecnologies mésavançades per superar la pobresa energètica.

3. Salvaguarda dels béns comuns (especialment els globalscom l’atmosfera, boscos, oceans, ecosistemes i biodiversitat).

4. Que s’eviti usar ideologies econòmiques per ofendre idescartar els pobres, malalts, minories i desafavorits de tota mena.

5. Respecte al treball digne per a tots, garantit perpolítiques socials.

6. Abolició de paradisos fiscals: que la primera resposta almón post-Covid sigui un nou pacte fiscal.

7. Crear noves institucions financeres mundials i reformaren sentit democràtic i inclusiu les que ja existeixen perquè ajudin el món arecuperar-se de les pobreses i desequilibris produïts per la pandèmia i esrecompensin i fomentin les finances sostenibles i ètiques.

8. Introduir un comitè ètic independent en el governd’empreses i bancs.

9. Premiar els empresaris innovadors en l’àmbit de lasostenibilitat ambiental, social, espiritual i gerencial.

10. Assumir el compromís d’una educació de la qualitat perals infants perquè el capital humà és el primer capital de tot humanisme.

11. Que les treballadores tinguin les mateixes oportunitatsque els treballadors, valorant la presència del talent femení.

12. Evitar que se sostreguin recursos a les escoles i a lasalut per construir armes i alimentar les guerres necessàries per vendre-les.

Els joves refermen el seu compromís a viure elsmillors anys de les seves energies i intel·ligències perquè l’economia deFrancesc sigui cada vegada més sal i llevat de l’economia per a tots.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!