La desigualtat en la base del model de societat

L’informe Foessa sobre Catalunya presentant recentment ha posat de manifest que l’increment de la desigualtat social i la vulnerabilitat d’àmplies capes de la societat no és fruit únicament de la crisi, sinó que forma part del propi model econòmic en què vivim. Les èpoques de bonança econòmica no han fet baixar substancialment les taxes de pobresa, mentre que la crisi ha colpejat de manera més virulenta les famílies treballadores amb feines poc estables. Els principals problemes d’exclusió a Catalunya es deuen a la manca de feina i d’habitatge.

Catalunya, comparada amb les Comunitats autònomes riques, és la que major davallada ha experimentat pel que fa a la renda familiar. Això ha fet que les taxes de pobresa hagin augmentat més que, per exemple, al País Basc, Navarra, Madrid, Aragó o la Rioja. Tot i així, la taxa de pobresa a Catalunya (20% de la població) està molt lluny de la d’altres comunitats com Castella la-Manxa, Extremadura, Canàries i Andalusia, que se situen per sobre del 30% de la població.

Catalunya i Espanya estan a punt de sobrepassar els índexs de desigualtat considerats «raonables» per als països desenvolupats. A Catalunya, 1,8 milions de persones es veuen afectades per processos d’exclusió, de les quals 686.000 es troben en situació de risc d’exclusió social severa (9,2% de la població, per un 10,9% a Espanya). El risc de patir exclusió social augmenta amb el baix nivell d’estudis, l’atur de llarga durada, o fins i tot amb treballs precaris, en famílies nombroses, en llars monomarentals, i en barris urbans degradats.

La lluita contra la pobresa i l’exclusió s’està disputant en el terreny de les famílies i de les entitats socials. Una dada important que s’extreu de l’informe: un 5,7% de les llars catalanes han acudit a Càritas en cerca d’ajuda, una proporció superior a la dels que han demanat protecció als serveis socials públics locals. Les entitats d’Església estan en la primera línia de la lluita contra l’exclusió.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!