Les entrevistes tutorials són espai de trobada i comunicació molt important que cal saber aprofitar. Com preparem en família, les entrevistes amb els tutors dels nostres fills?

PREPAREM l’entrevista A CASA ENTRE ADULTS: reconeixent que el nostre fill és molt més que un alumne de l’escola, fixem-nos en quins aspectes de l’escolaritat volem comentar en aquesta entrevista:

* reflexionar sobre la vivència emocional de ser alumne, de ser company del seu grup classe, o de la relació amb el/la tutor/a

* analitzar la seva relació amb l’esforç, amb l’ordre, amb els diferents continguts d’aprenentatge

* i també sobre els “altres” aprenentatges que va fent, que no són escolars, però que es fan a l’escola: autocontrol, usos de pantalles, amistat, sexualitat…

* i pensar en com traslladem a la persona tutora els aspectes que ens il·lusionen, les expectatives que tenim, les coses que ens disgusten desagraden o no sabem com resoldre del tot

• PREPAREM l’entrevista a casa AMB ELS FILLS. Una comunicació fluida i quotidiana entre pares i fills sempre és el millor context per educar a casa, per això, abans de l’entrevista amb el tutor de l’escola podem:

* informar-lo del dia i hora en què anirem a l’escola

* explorar si hi ha alguna cosa que inquieta / il·lusiona / fa vergonya… al nostre fill. Perquè ens la pugui explicar amb les seves paraules

* preguntar-li què vol que expliquem a la persona tutora i què no (preservar la seva intimitat, per petit que sigui!)

* preguntar-li de quins temes creu que vol parlar la tutora (sobretot si han pogut preparar-la mestre/alumne, o si l’alumne estarà present en una part d’aquesta)

* aprofitar per parlar amb el nostre fill de tots els aspectes que comporta la seva escolaritat

* transmetre al nostre fill de forma clara que la nostra estimació està assegurada sempre, i que la seva valoració com a persona no depèn, evidentment, dels resultats escolars

COM FEM POSSIBLE UNA BONA ENTREVISTA: puntualitat, expressar agraïment. Posar-nos en actitud d’escolta, no jutjar i empatitzar. Saber comunicar, essent respectuosos, però expressant el que sentim o el que volem. No buscar culpables, sumar les forces de docents i família en la mateixa direcció. Trobar punts d’acord. Apuntar-nos els suggeriments.

I DESPRÉS de l’entrevista, QUÈ?

* dialogar entre nosaltres sobre les impressions i informacions rebudes

* parlar amb el nostre fill dels aspectes de l’entrevista que el puguin ajudar, responsabilitzar o esperonar a seguir la seva escolaritat, o felicitar-lo per allò que ja fa i com és

* posar en marxa els compromisos o acords presos i que són de la nostra responsabilitat

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!