Els dies 10 i 11 de juny van tenir lloc unes jornades pastorals de formació per a preveres i laics al Seminari de Solsona, amb el tema El Concili Vaticà II, 60 anys després. Les quatre Constitucions Conciliars. Els ponents van ser Mons. Joan Planellas, que va tractar Lumen gentium; Mn. Jaume González Padrós, amb la Sacrosanctum concilium; Eduard Ibáñez Pulido, que va parlar de Gaudium et spes, i el bisbe Francesc Conesa amb la constitució Dei Verbum

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!