Durant segles, tant els tribunals eclesiàstics com civils, legalment utilitzaven les tortures en determinades situacions. Avui la tortura està prohibida com a mitjà legal per conèixer la veritat; a pesar de tot han sortit succedanis de la tortura.

També durant segles, arreu, l’esclavitud en les seves diverses formes era legal, es compraven i es venien les persones; hi havia mercats d’esclaus, aquesta realitat avui està abolida, si bé hi ha d’altres esclavituds que mostren el domini de l’home sobre l’home.

Els presoners de guerra, per deute i per moltes altres raons, en els temps de les navegacions a vela, podien ser castigats a remar tota la vida encadenats a les bodegues dels grans vaixells, molts morien exànimes i molts altres quan el vaixell s’enfonsava. També aquestes presons al mar han estat abolides, si bé hi ha molta gent sotmesa a dur treball, mal pagat, que els asfixia la vida. Els remers com a càstig han estat abolits.

“Cada cop són més els estats que han abolit la pena capital”

JESÚS RENAU (jesuïta)

Fins fa relativament pocs anys la majoria d’estats legalment aplicaven la pena de mort per determinats delictes greus. Encara ara hi ha estats que continuen utilitzant legalment aquest càstig; però lentament són més els estats que han abolit aquesta pena capital.

Actualment ningú no pot negar que per fi la societat vagi igualant els drets de les dones en un feminisme progressiu, ningú pot negar que a moltes zones del món es vagi progressant en el dret a l’escola i al lleure dels infants i adolescents, podríem encara afegir altres dimensions de progrés en marxa: ecologia, salut, consciència social, respecte a la diversitat… No seria ja hora d’abolir la guerra, atòmica o convencional?

Que hi ha conflictes, és evident i possiblement n’hi haurà sempre, però que s’arreglin matant joves, molts d’ells obligats a ser soldats, destruint la seva vida en plena joventut, deixant traumes a tota la població, destruint ciutats i territoris, és absurd. Realment els éssers humans som racionals?

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!