“A tots els qui participin el 23 de juliol del 2023 en la III Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran, en la solemne celebració que el papa Francesc presidirà a la basílica de Sant Pere, o en les diverses funcions que se celebraran arreu del món, se’ls concedeix la indulgència plenària.” Així ho ha donat a conèixer l’Oficina de Premsa de la Santa Seu, amb la publicació el dimecres 5 de juliol del decret de la Penitencieria Apostòlica amb el qual el papa Francesc concedeix la indulgència plenària amb motiu de la III Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran.

En el decret es recorda que “per tal d’augmentar la devoció dels fidels i procurar la salvació de les ànimes”, i acollint la recent petició presentada pel cardenal Kevin Joseph Farrell, prefecte del Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida, amb motiu de la III Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran, ja instituïda pel Summe Pontífex el quart diumenge del mes de juliol i que enguany se celebrarà amb el lema “L’amor que té als qui creuen en ell s’estén de generació en generació” (Lc 1,50), es concedeix la indulgència plenària, en les condicions habituals (confessió sacramental, comunió eucarística i pregària segons les intencions del Summe Pontífex), als avis, als ancians i a tots els fidels que, animats per un veritable esperit de penitència i de caritat, participin el 23 de juliol del 2023, en la solemne celebració que el papa Francesc presidirà a la basílica de Sant Pere, o en les diverses funcions que se celebraran arreu del món.

Indulgències per als que visitin els ancians

En el decret, s’assenyala que la indulgència plenària també podrà aplicar-se com a sufragi per les ànimes del Purgatori. Així mateix, es concedeix la indulgència plenària als fidels que dediquin un temps adient a visitar presencialment o virtualment, a través dels mitjans de comunicació, els seus germans ancians necessitats o en dificultat: malalts, abandonats, discapacitats, etc.

Indulgències per als qui s’uneixin espiritualment a la celebració

De la mateixa manera, es podrà concedir la indulgència plenària, “sempre que es desprenguin de qualsevol pecat i es proposin complir com més aviat millor les tres condicions habituals, als ancians malalts i a tots aquells que, en no poder sortir de casa per un motiu greu, s’uneixin espiritualment als sagrats serveis de la Jornada Mundial, oferint al Déu misericordiós les seves oracions, les seves penes i els seus sofriments”, especialment mentre es difonen a través dels mitjans de comunicació les paraules del Summe Pontífex i les diverses celebracions.

La celebració del Sagrament de la Penitència

Finalment, per tal d’obtenir la gràcia divina mitjançant el poder de les Claus de l’Església i perquè pugui realitzar-se més fàcilment a través de la caritat pastoral, aquesta Penitencieria Apostòlica “demana encaridament als sacerdots, dotats de les facultats adients per escoltar confessions, que es posin a disposició, amb esperit disposat i generós, per a la celebració del sagrament de la Penitència”.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!