La Facultat de Geografia i Història de la Universitat de
Barcelona
i l’oratori de Sant Felip Neri de Barcelona acolliran els dies 8, 9 i
10 de maig les III Jornades Internacionals de Patrimoni Musical amb el tema Música urbana, oratori (espai i música) i
art sacre
. Aquesta iniciativa compta amb el suport, entre altres entitats, del
Secretariat de Patrimoni Cultural de l’arquebisbat de Barcelona i de la
Institució Milà i Fontanals d’Investigació en Humanitats (IMF-CSIC) de
Barcelona. L’entrada és lliure i gratuïta.Un dels objectius principals de les jornades és posar en
relleu el patrimoni musical urbà generat i custodiat a les catedrals, esglésies
parroquials i convents
o conservat, per diferents avatars històrics, en
institucions no religioses. Pretenen també reivindicar el paper de l’oratori
com a gestor de ciutat i com agent vertebrador de la cultura urbana i artística
del barroc.Una altra de les finalitats és proposar una manera
d’interpel·lar, estudiar i comprendre el passat a partir de fonts visuals i
sonores vinculades a les catedrals, esglésies parroquials i convents
, que
permeti renovar i ampliar l’horitzó de la comprensió de l’art i les pràctiques
musicals del passat. Així mateix, aquestes jornades volen promoure plantejar i
reflexionar diferents maneres d’apropar-se a la conservació, l’estudi, la
recerca, i la gestió del patrimoni musical i artístic urbà.Tot contemplant els múltiples vessants de la música
respecte al patrimoni social i cultural (oral, escrit, sonor, organològic,
iconogràfic…), i tractant d’aplicar l’estudi del passat a la realitat present
i la seva projecció cap el futur, en aquestes III Jornades Internacionals de
Patrimoni Musical s’han convidat especialistes d’àmbits ben diferents per tal
d’aconseguir abordar el patrimoni musical i artístic des d’una mirada transversal
i multidisciplinària
.Entre els actes més rellevants del dia 8 de maig, que
tindran lloc a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de
Barcelona
, cal destacar els següents:—09.30-10.15. Conferència Los instrumentos musicales descritos por tratadistas, escribanos,
teóricos y otros intelectuales antiguos
, a càrrec de Cristina Bordas (Universitat
Complutense de Madrid).—10.30-10.55. Ponència Los Nebra y el desarrollo del oratorio en Zaragoza en el siglo XVIII,
impartida per Luis Antonio Gonzalez (DCH-Musicologia).—10.55-11.20. Xerrada L’oratori
al Penedès i a Tarragona: una aproximació a l’estat de la qüestió
, a càrrec
de Montserrat Canela (Universitat Rovira i Virgili) i Joan Cuscó (Universitat
de Barcelona).—11.20-11.45. Conferència Una aproximación al cultivo del oratorio en el Alto Aragón en el siglo
XVIII: fuentes, circulación y terminología
, impartida per Sara Escuer (Universitat
Internacional de la Rioja-Universitat de Salamanca).—12.00-12.25. Ponència
Privilegi i precarietat en la música eclesiàstica de Barcelona (1700-1900)
,
a càrrec de Carles Badal (Universitat Autònoma de Barcelona).—12.25-12.50. Xerrada Música
en àmbit domèstic: consideracions a l’entorn del retrat d’Àngela Seguí amb
saltiri i la identificació d’una nova font musical
, impartida per Laura
Triay (Grup de Recerca Musicològica de l’Institut Menorquí d’Estudis).—12.50-13.15. Conferència María Barrientos y la Oda Ceciliana: la popularización de la cantata de
Haendel en llengua catalana en los programas de concierto
, a càrrec de Virginia
Sánchez (Universitat de Castella-La Manxa).—16.25-16.50. Ponència El oficio de difuntos en la segunda mitad del siglo XVIII: ¿un género
propio de la tradición litúrgica peninsular?
, per Gladys Zamora (Universitat
Nacional Autònoma de Mèxic).—16.50-17.15. Xerrada Con
instrumentos y voces: oratorio y cantata en las Reales Sociedades Económicas de
Amigos del País
, a càrrec de María Sanhuesa (Universitat d’Oviedo).—17.15-17.40. Conferència Música en la Orden de Predicadores: entre el vacío documental y su
reinterpretación
, impartida per Alejandro J. López Ribao (Universitat
Autònoma de Barcelona).—18,05-18.30. Xerrada La
huella sonora del convento dominico de Santa Caterina en la Barcelona de la
primera Edad Moderna
, per Chiara Mazzoletti (Universitat Autònoma de
Barcelona).—18.30-18.55. Conferència Las capillas musicales de las Iglesias de San Martín y San Andrés de
Valencia, una revisión cronològica
, a càrrec d’Inma Martínez Ayora
(Universitat de Castella-La Manxa).Pel que fa als actes del dia 9 de maig, que se celebraran
a l’església de Sant Felip Neri de Barcelona, destaquen els següents:—9.30-10.05. Conferència Elements per una història musical de l’oratori de Sant Felip Neri de
Barcelona
, impartida per Manuel Manonelles (Universitat Ramon Llull).—10.05-10.40. Ponència San Felipe Neri y el oratorio, de Roma a España, per Emilio Callado
(Universitat CEU Cardenal Herrera).—10.40-11.15. Xerrada “Musica
concento ad coelestia contemplanda”: praxis musical en la congregación del oratorio
de Valencia entre 1645 y 1730
, a càrrec de María Teresa Ferrer Ballester
(Universitat Internacional de València).—12.15-12.50. Conferència Oratoris polítics a la Barcelona borbònica, per Xavier Torres Sans
(Universitat de Girona).—12.50-13.25. Ponència Un assaig de reconstrucció geogràfica barcelonina de l’oratori al segle
XVIII
, impartida per Xavier Daufi (Universitat Autònoma de Barcelona).El mateix 9 de maig, a la Facultat de Geografia i
Història de la UB
, aquests són els actes més rellevants:—16.25-16.50. Xerrada El
‘Réquiem’ de Mozart llega a España: una aproximación filológica y contextual a
las Fuentes catalanas decimonónicas
, a càrrec de Miguel Ángel Marín López
(Universitat de La Rioja).—16.50-17.15. Conferència Oratoris descalços. L’oratori musical en el Carmel descalç en l’antiga
Corona d’Aragó, segle XVIII-XIX
, impartida per Mercè Gras (Arxiu dels
Carmelites Descalços de Catalunya i Balears).—19.30. Concert a l’església de Sant Felip Neri de
Barcelona, a càrrec del grup de música antiga Harmonia del Parnàs, dirigit per
Marian Rosa Montagut.El darrer dia de les Jornades, 10 de maig, comptarà amb actes
que tindran lloc a la Facultat de Geografia i Història de la UB:—9.50-10.15. Conferència Pere Antoni Monlleó i l’oratori a Barcelona en el segle XVII, a
càrrec de Glòria Ballús (investigadora independent).—1015-10.40. Ponència Villancicos
a la Santa Cinta y devoción durante el magisterio de José Escorihuela en la catedral
de Tortosa
, per María Amparo Rosa Montagut (Centre d’Investigació i Difusió
Musical-Universitat de Salamanca).—11.00-11.25. Xerrada Els
enregistraments digitals primerencs del fons sonor del Museu de la Música de
Barcelona
, impartida per Sara Guasteví (Museu de la Música de Barcelona).—12.15-12.40. Conferència Sebastià Boixet i la seva obra a l’Arxiu Capitular de Lleida: una
producció musical trencada pel conflicte entre carlins i liberals
, per Josep
Maria Salisi (investigador independent).—12.40-13.05. Xerrada Música
per a violí en la Barcelona del primer quart del segle XVIII. Les fonts
documentals de la catedral conservades avui a la Biblioteca de Catalunya
,
impartida per Nuno Mendes Dos Santos (Universitat de Barcelona).—13.05-13.30. Ponència Barcelona i la catedral: sons per la relació de la seu amb la ciutat,
a càrrec de Nil Rider (Universitat Autònoma de Barcelona).—13.30. Concert de cloenda a càrrec de Nuno Mendes Dos
Santos (violí).L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!