Germans tots

El Papa va signar la seva tercera encíclica Fratelli tutti(Germans tots) la vigília de Sant Francesc a Assís —a qui tant admira i delqual va adoptar el nom quan fou elegit fa vuit anys— damunt la tomba d’aquestgran sant que es feu el més petit i l’últim de tots. És una encíclica social ieminentment pastoral. Davant de la impossibilitat de publicar-la íntegrament,per la seva extensió, en aquest número publiquem una guia de lectura a càrrecdel prevere Peio Sánchez, on se subratllen els temes de fons i les conclusionsoperatives.

Els dos grans eixos de l’encíclica són la fraternitat i lacaritat social, dues qüestions que han estat sempre dins les preocupacionspastorals del Bisbe de Roma i dos pols que defineix com a «inseparables icoessencials». Separar-los, afirma, portaria a una «deformació» i a una «polaritzaciónociva» (142). Una fraternitat oberta que permet reconèixer, valorar i estimarcada persona més enllà de la proximitat física, del lloc de l’univers on haginascut o bé on habiti. Aquest concepte de fraternitat conté un implícit: quetota persona és digna de ser estimada pel sol fet d’existir. Citant el beatCarles de Foucauld, assenyala una clau d’interpretació: «Només identificant-seamb els últims, va arribar a fer-se germà de tots» (287).

Quant a l’amistat social, és la base d’un amor que s’esténmés enllà de les fronteres i la condició de possibilitat d’una oberturauniversal. Francesc recorda, una vegada més, que un principi indispensable perconstruir-la és que la unitat és superior al conflicte. Això no vol dir apostarni pel sincretisme ni per l’absorció d’un en l’altre, sinó per la resolució enun pla superior que conserva en si les virtualitats valuoses de les polaritatsen pugna (245). Creiem, com a setmanari catòlic, que aquest principi hauriad’il·luminar el moment actual de Catalunya.

Tot i que Fratelli tutti està escrita des de les conviccionscristianes, està oberta al diàleg amb tots els homes i dones de bona voluntat.I, de fet, l’únic personatge viu que el Papa arriba a citar cinc vegades és elgran imam Ahmad al-Tayyeb, el principal líder religiós islàmic. Els vaticanisteshan subratllat que aquest és un fet molt notable perquè gairebé no anomenaningú més de manera explícita i en més d’una ocasió. I, a més, la novaencíclica acaba amb la «crida de pau, justícia i fraternitat» amb la qual vaculminar el document signat a Abu Dhabi amb aquest prestigiós imam el 4 defebrer del 2019 i que tots dos mandataris segellaren amb un bes. Tornarem sovinta Fratelli tutti des d’aquestes pàgines, però convé que des d’ara la llegim, lameditem i la comentem en grup. (Us la podeu descarregar sencera de la pàginaweb del Vaticà www.vatican.va.)

Addenda. Des de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel felicitemmossèn Javier Vilanova, preconitzat bisbe auxiliar de Barcelona, i posemaquests mitjans a la seva disposició com a plataformes de divulgació de l’anuncijoiós de la Bona Nova en la cultura contemporània.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!