El papa Francesc, a la seva carta apostòlica Desiderio Desideravi de finals de juny d’aquest any, reflexionava sobre la importància de la litúrgia per a la vida de l´Església i apostava per un estudi ferm d’aquesta disciplina, dins i fora de l’àmbit acadèmic. En paral·lel, l’Institut de Litúrgia ad instar facultatis (ILF) de l’Ateneu Universitari Sant Pacià estava configurant un grau en Litúrgia, uns estudis que fins ara només es podien cursar aquests al Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo, a Roma. El nou grau (anomenat baccalaureatus en els estudis eclesiàstics) ja és una realitat que comença el mes d’octubre i que permetrà posar les bases de l’estudi científic de la Litúrgia, atenent a les seves tres dimensions fonamentals: bíblica, teològica i sacramental.

Els nous estudis s’adrecen, sobretot, a laics interessats a tenir una formació universitària sòlida en litúrgia, però també per als laics interessats en la litúrgia en general. A Desiderio Desideravi, el Papa Francesc afirma: “Una configuració litúrgico-sapiencial de la formació teològica als seminaris tindria certament efectes positius, també en l’acció pastoral. No hi ha cap aspecte de la vida eclesial que no hi trobi el seu cim i la seva font.” Així, el grau també està obert a preveres i diaques que es vulguin reciclar en litúrgia, encara que en el seu moment ja haguessin cursat els seus estudis institucionals.

Un altre aspecte que destaca el Sant Pare a Desiderio Desideravi, és l’accés i l’abast dels estudis litúrgics:  “Tanmateix, cal difondre aquest coneixement fora de l’àmbit acadèmic, de manera accessible, perquè tot creient creixi en el coneixement del sentit teològic de la Litúrgia –aquesta és la qüestió decisiva i fundant de tot coneixement i de tota pràctica litúrgica– així com en el desenvolupament de la celebració cristiana, i adquireixi la capacitat de comprendre els textos eucològics, els dinamismes rituals i el seu valor antropològic.” Seguint aquesta línia, l’Institut de Litúrgia ad instar facultatis també ha obert totes les assignatures del grau a alumnes oients de tots els nivells que vulguin aprofundir algun aspecte concret del seu coneixement previ o introduir-se en el camp la litúrgia a través de les assignatures de primer de grau.

L’ILF està d’enhorabona per continuar creixent des que va erigir-se com a tal fa poc més de dos anys, ja que ara ja compta amb estudis de primer, segon i tercer cicle. Convidem tothom a consultar l’oferta de totes les assignatures i a inscriure’s en alguna matèria que els pugui interessar: les portes són obertes.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!