La Conferència Episcopal Tarraconense ofereix la traducció al català de l’exhortació pastoral Comunitats acollidores i missioneres. Identitat i marc de la pastoral amb migrants, aprovada per la CXXIV Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), en la reunió del 4 al 8 de març d’enguany.

L’exhortació actualitza el darrer document de referència de la CEE, del 2007, per oferir un nou marc per a la pastoral amb persones migrades a l’Església a Espanya.

Aquest nou text ofereix un enfocament transversal per aprofundir en la proximitat, la catolicitat, l’hospitalitat, la cultura de l’encontre i la ciutadania plena, com a eixos per promoure la integració de les persones migrades i la seva diversitat cultural a tots els nivells de la vida del Poble de Déu.

L’exhortació proposa una pedagogia pastoral més centrada en treballar en xarxa i per projectes. També ofereix orientacions, claus de transformació i un conjunt de fins a 42 propostes i bones pràctiques.

Com a criteris d’acció que proposa trobem el dret a no haver de migrar, el dret a migrar i a la ciutadania mundial, la necessitat d’una autoritat mundial, la importància de la dimensió catòlica de l’Església i el desenvolupament a cada pastoral d’aquest poble de Déu que és “catòlic”. La intenció també és fer una pastoral on la diversitat en harmonia sigui la manera de caminar plegats.

El document ha estat redactat per la Subcomissió Episcopal per a les Migracions i la Mobilitat Humana, amb les aportacions dels bisbes de la Subcomissió Episcopal per a l’Acció Caritativa i Social. Totes dues subcomissions formen la Comissió Episcopal per a la Pastoral Social i Promoció Humana.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!