Enaltir el patrimoni musical litúrgic

Sovint l’acompanyament musical de les nostres celebracionslitúrgiques està dotat de molt bona voluntat, però mancat de professionalitat.Cada parròquia i cada comunitat hauria d’estar més atenta i de consideraradequadament la importància de la música sobretot en l’Eucaristia dominical itambé en d’altres celebracions. Cal comptar amb músics degudament preparats perfer una selecció apropiada de la música d’acord amb la cultura i lesnecessitats de cada lloc, sense caure en rubricismes ni en estridències o encants i músiques allunyats de la sensibilitat dels qui participen en lescelebracions.

En aquest sentit, ja fa uns mesos que es va anunciar quel’Ateneu Sant Pacià (Seminari Conciliar, Diputació, 231) en conveni amb laUniversitat de Barcelona impartiria el primer màster europeu de patrimonimusical litúrgic, destinat a formar gestors de patrimoni cultural relacionatamb la música religiosa. Ara s’anuncia que aquest màster començarà el proper 4d’octubre. El director és el P. Jordi-Agustí Piqué, monjo benedictí, prestigiósmúsic, musicòleg compositor i organista, a qui entrevistem en aquest número deCatalunya Cristiana. El P. Piqué ha explicat que a Europa hi ha una grandocumentació litúrgica i que en tot l’Estat es guarden molts arxius històricsamb partitures desconegudes.

En aquesta línia és interessant la tasca de recuperació dutaa terme des de fa uns anys pel SAF (Servei d’Arxius de la Federació Catalana deMonges Benedictines de Catalunya) per conèixer el funcionament de la litúrgia il’ús del cant gregorià dins del context de comunitats benedictines femenines. Itambé el curset de formació per a organistes d’Església que organitza l’Abadiade Montserrat i que ha assolit aquest any la vint-i-cinquena edició.

El màster serà codirigit per Josep Alsina, professord’expressió musical de la UB, i inclourà assignatures com ara Música, litúrgiai teologia, L’orgue com a instrument litúrgic, Lectura de manuscrits de cantgregorià, Arxivística musical o Execució organística (que impartirà Juan de laRubia, organista de la Sagrada Família, a qui entrevistàrem també en el n.1.978 d’aquest setmanari).

Els requisits per accedir-hi són ésser titulat universitari,tenir coneixement del llenguatge musical i, eventualment, de formes musicalslitúrgiques. Està previst concedir deu beques Pere Roquet destinades aincentivar la participació en el màster d’alumnes que acreditin mèrits inecessitats.

Lapropera implementació d’aquest màster és, doncs, una bona notícia.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!