El papa Francesc ha nomenat Francesc Conesa nou bisbe de Solsona

Em presento davant vostre en actitud de servei. A la meva ordenació vaig escollir com a lema episcopal unes paraules de sant Pau: “Adiutor gaudii vestri” (2 Cor 1,24), servidor de la vostra alegria.” Aquestes han estat les primeres paraules que Mons. Francesc Conesa Ferrer ha adreçat als nous diocesans de Solsona, en un missatge en què ha manifestat la voluntat de caminar junts, “adaptar el meu pas al vostre, per poder viure el goig de caminar junts, sinodalment“.El papa Francesc ha nomenat Francesc Conesa, bisbe de Menorca des del 2016, nou bisbe de Solsona, diòcesi vacant d’ençà de la renúncia de Xavier Novell. Conesa, de 60 anys, és bisbe de Menorca des del 2016. La data de l’inici del ministeri episcopal al bisbat de Solsona, serà, si Déu vol, el dissabte 12 de març a les 11h. del matí. Francesc Conesa va néixer a Elx el 25 d’agost del 1961, per tant, té 60 anys. El seu ministeri sacerdotal l’ha desenvolupat a la diòcesi d’Oriola-Alacant, fins que el 2016 el papa Francesc el va nomenar bisbe de Menorca. A la Conferència Episcopal Espanyola és membre de la Comissió Episcopal de Doctrina de la Fe.   La diòcesi de Solsona va quedar vacant el 23 d’agost arran de la renúncia de Mons. Xavier Novell, que lliurement va presentar per raons estrictament personals, en conformitat al que es preveu en el cànon 401 §2 del Codi de Dret Canònic. Al mateix temps, el Sant Pare va nomenar Mons. Romà Casanova i Casanova, Bisbe de Vic, administrador apostòlic de Solsona durant la seu vacant. El nomenament arriba només una setmana abans que els bisbes catalans comencin la visita ad limina, que faran juntament amb els bisbes valencians i de les Balears del 10 al 15 de gener. El nomenament del nou bisbe de Solsona arriba un mes després del del nou bisbe titular de Terrassa, Salvador Cristau.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!