El quart Recompte de persones sense llar a Badalona ha comptat 90 persones dormint a la via pública la nit del 30 al 31 de maig del 2023 (58 homes, 6 dones i 26 que no s’han pogut identificar). Aquesta xifra és la més elevada dels quatre recomptes que s’han fet a la ciutat des del 2016 i representa gairebé doblar la dada del 2021, que va ser de 48 persones dormint al carrer a la ciutat de Badalona.

 A la xifra de les 90 persones dormint al carrer s’han de sumar les 135 persones, 111 homes i 24 dones, allotjades en centres de pernocta, serveis i pisos d’entitats i pensions a Badalona. Així mateix, cal tenir en compte que hi ha 237 persones que viuen a assentaments a la ciutat (216 homes i 21 dones).

 En el primer Recompte del 2016 es van trobar 39 persones que dormien el carrer; l’any 2018 es van localitzar 57 persones dormint al ras i es vam comptar 172 en recursos de serveis socials i entitats; i el 2021, en el tercer recompte, la xifra de persones dormint al carrer va ser de 48 i 299 en recursos d’entitats i assentaments.

 Des de la mitjanit fins a les dues de la matinada, els més de 170 voluntaris i voluntàries s’han dividit en 17 grups que han caminat per tots els carrers i espais de la ciutat de Badalona. Aquest any també s’ha recuperat la trobada presencial del voluntariat prèvia al recompte a la masia de Can Banús, on s’han pogut donar les últimes indicacions abans de començar. Enguany la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB) també ha format part i ha participat en el recompte.

Amb aquest recompte quantitatiu s’obté la fotografia del nombre de persones sense llar en una nit determinada per, d’una banda, fer visible i sensibilitzar la ciutadania sobre aquesta problemàtica i, de l’altra, incidir el disseny d’unes polítiques d’actuació i atenció més acurades a la realitat de la ciutat.

Ha augmentat el nombre de persones que dormen al carrer a Badalona

La xifra de 90 persones mostra un creixement molt notable de les persones que dormen al ras a la ciutat de Badalona. La dada d’enguany, juntament amb el nombre de persones que viuen en recursos de les entitats i l’Ajuntament, assenyala un avenç preocupant del sensellarisme a la ciutat. Des de la Taula constaten el compromís i en la necessitat de buscar solucions a la crisi de l’habitatge i l’increment de l’exclusió social.

Durant els últims anys s’han ampliat els serveis a la ciutat: s’ha posat en marxa el centre de pernocta Can Bofí Vell (any 2020) i ha augmentat el nombre de places a pisos d’entitats per atendre aquestes persones (de 36 el 2021 a 50 el 2023).

Després de quatre recomptes a la ciutat, aquesta acció es consolida com una eina de sensibilització de la ciutadania, visibilització de la realitat social de les persones que dormen al carrer i també un instrument per explicar la tasca que realitza la Taula Sense Llar de Badalona.

L’any 2025 es tornarà a fer un nou recompte quantitatiu a Badalona, però cal també complementar-ho amb informació qualitativa a través d’algun qüestionari/entrevista a les persones sense llar de la ciutat. Aquest és un altre dels objectius de la Taula: l’elaboració d’un cens qualitatiu de les persones que dormen al carrer a Badalona.

Els condicionants personals que aboquen a l’exclusió extrema que evidencia el sensellarisme poden ser la manca de feina, la pobresa econòmica, la falta d’habitatge, la pèrdua de les relacions familiars i socials, condicionants de salut, de salut mental, d’addicions, el mateix estigma i discriminació socials afegits… Tenir aquesta informació qualitativa pot ajudar a entendre i enfocar millor la lluita contra el sensellarisme.

La Taula Sense Llar de Badalona està integrada des de l’any 2017 per la Fundació Llegat Roca i Pi, Càritas diocesana de Barcelona, la Fundació Acollida i Esperança, Creu Roja del Barcelonès Nord, la Fundació Mambré, Sant Joan de Déu Serveis Socials i, des d’aquest any, Asaupam, així com l’Ajuntament de Badalona.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!