Aquest 2023, ha fet 75 anys de l’ordenació presbiteral del P. Miquel Estradé, monjo de Montserrat. Nascut a Tarragona l’11 de gener de 1920, Josep Estradé, que entrà al monestir el 1942, va fer la professió temporal el 1944, la solemne el 1947 i el 1948 va ser ordenat prevere.

El P. Miquel va passar un temps a Anglaterra, estudiant l’anglès, i també a Friburg de Suïssa i a Baviera, per perfeccionar el grec clàssic, una llengua que va dominar a la perfecció. Per això mateix, a Montserrat el P. Miquel va fer classes d’aquesta llengua als monjos en etapa de formació. Com recordava el P. Josep Massot, l’estada del P. Miquel Estradé a Suïssa “li serví també per a eixamplar el seu horitzó religiós i per a encarrilar encara més la seva forta catalanitat, gràcies al contacte amb el doctor Carles Cardó, amb el professor Ramon Sugranyes de Franch i amb el mecenes Rafael Patxot i Jubert”.

Després del temps que passà a l’estranger, en tornar a Montserrat, el P. Miquel Estradé serví la comunitat a l’Escolania, l’hostatgeria, l’acompanyament espiritual dels monjos en etapa de formació i les classes de grec als novicis i juniors. Però d’una manera particular cal destacar la seva tasca pastoral, tant a Montserrat com a d’altres llocs. El P. Miquel acollí i acompanyà a Montserrat, multitud de joves i de gent gran, que trobaven en ell un home d’una gran calidesa humana i espiritual.

El P. Miquel, gran coneixedor de les llengües clàssiques i també del català, traduí escrits de diversos autors cristians llatins i grecs. I a la Bíblia de Montserrat, són seves les versions del llibre dels Macabeus, Tobit, Judit i Saviesa.

El P. Miquel, que en la seva vida va ajudar moltes persones, va ser un escriptor prolix i els seus articles els podem trobar a diverses revistes com Serra d’Or, Foc Nou, Catalunya Cristiana o Qüestions de Vida Cristiana i també al diari Avui. També va escriure nombrosos llibres, com Anar a fons, Evangeli enfora, Pare nostre, Diàleg sobre l’amor o Fuit vir.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!