Ja en vida se li van dedicar, a Benet XVI, biografies impressionants. En els dies posteriors a la seva mort, els diaris es van emplenar de testimonis, entrevistes i fins i tot de distorsions. És difícil, per tant, aportar ara nous aspectes de la seva faceta com a creient, teòleg i pastor de l’Església. Amb tot, podem explorar-ne encara algun viarany i és el que farem tot seguit.

“Cal evitar que la veritat sobre l’ésser i l’home es consideri prerrogativa exclusiva d’un únic model de coneixement, com la racionalitat científica, que eludeix dimensions que altres vies de comprensió són capaces de desentranyar”, sosté el president emèrit del Pontifici Consell de la Cultura.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!