El cardenal Martínez Sistach notifica la creació de la nova Facultat Antoni Gaudí

Amb motiu de la creació de la nova Facultat d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes Antoni Gaudí (FEHAG), el cardenal Lluís Martínez Sistach ha adreçat una carta informativa als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pastoral Diocesà i dels Consells Parroquials i Arxiprestals, Escoles Cristianes, mestres i professors de Religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes.

“La creació d’aquesta nova Facultat”, explica el cardenal en la seva missiva, “s’ha anat gestant amb la col·laboració principalment dels degans de la Facultat Eclesiàstica de Teologia de Catalunya i de la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya. Els bisbes de les diòcesis de Catalunya n’estan assabentats i han manifestat la seva conformitat”.

El cardenal explica els motius pels quals s’ha erigit aquesta nova facultat: promoure el diàleg entre fe i cultura i situar-lo en un nivell universitari; enfortir el diàleg entre la teologia i la filosofia cristianes amb la literatura i les arts, i potenciar l’estudi específic de la hsitòria de l’Església per tal de posar en relleu les arrels cristianes d’Europa.

Després d’enumerar els factors que afavoreixen la creació de la nova Facultat Antoni Gaudí, el cardenal Lluís Martínez Sistach posa en relleu que pot oferir una formació a persones de Catalunya, de la resta d’Espanya i de tot el món. “De fet, en aquests moments, no existeix en aquest àmbit territorial cap Facultat Eclesiàstica amb aquestes característiques. Historiadors, arqueòlegs i experts en arts cristianes i en patrimoni cultural poden trobar en la FEHAG un centre que respongui a les seves necessitats i projectes.”

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!