El dijous 28 de setembre, el bisbe Sergi, invitat pel Capítol, presidia la Pregària Capitular dels dijous acompanyat per la majoria dels seus membres. Amb el res de l’Ofici de Lectura i de Tèrcia i el cant de la Salve al cor de la catedral, s’iniciava una de les sessions ordinàries del Capítol de Santa Maria, en aquest cas també presidida pel pastor diocesà.

A continuació, a la Sala Capitular, va tenir lloc la sessió ordinària en la qual es va informar al bisbe de les accions realitzades, durant aquest any 2023, referents al manteniment ordinari de l’edifici del temple, a més de la neteja del retaule major, la restauració de la Custòdia del Corpus i el manteniment i sanejament de teulades i campanars, entre altres.

En procés d’elaboració també s’està treballant en la creació d’una audioguia, el logotip de la qual quedà aprovat per unanimitat en aquesta sessió. Així mateix s’informa sobre diversos projectes com ara un llibre sobre el Retaule de santa Maria de l’Estrella, un altre llibre sobre el bisbe de Tortosa i Roma, Adrià VI, en el 500 aniversari de la seva mort, la neteja del retaule de sant Josep, la col·locació de les estacions del Via Creu al seu lloc, etc.

A més d’aquestes informacions sobre les accions ja realitzades, altres en procés o en projecte, s’informà de les despeses i ingressos amb resultat mínimament satisfactori gràcies a les subvencions, donatius i ajudes obtingudes. El Sr. Bisbe, en resposta a la informació manifestada, aprofità aquesta avinentesa per agrair l’acollida rebuda en la seva arribada, la cura i bellesa de la celebració litúrgica amb motiu de la seva presa de possessió com a pastor de la diòcesi.

Havent compartit l’àpat de migdia, vam donar per acabada aquesta sessió de pregària i d’informació capitular, agraint-li una vegada més al bisbe Sergi la seva participació i l’atenció rebuda.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!