La catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat va acollir aquest diumenge 14 de maig, al vespre, l’ordenació de dos nous diaques d’aquesta diòcesi, Toni Oia i Manuel Arnedo. La celebració, presidida pel bisbe Agustí Cortés, es va desenvolupar en un ambient de festa i alegria, amb el temple molt ple de familiars i amics dels nous ministres ordenats, com també de creients en general vinculats a les diverses realitats diocesanes. En l’homilia, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat va destacar l’amor com el fonament del diaconat, una vocació de servei de la qual va recordar que comporta “una entrega especial dins del poble de Déu”. Agustí Cortés va assegurar que “el diaca, estimant tothom, està disposat a fer servei a l’Església i a la comunitat, al costat del prevere i del bisbe, cosa que comporta la donació de temps i de sacrificis”.

El ritu de l’ordenació es va desenvolupar amb gran atenció en tots els presents, des de la crida dels candidats fins a la imposició dels ornaments, l’estola i la dalmàtica, passant per la promesa dels escollits i el lliurament dels evangelis i sobretot per la imposició de mans sobre Toni Oia i Manuel Arnedo i la pregària consecratòria. A la celebració, van concelebrar desenes de preveres, entre ells el vicari general Josep Maria Domingo i el secretari general Joan Pere Pulido, i van participar-hi també molts diaques, amb Albert Manich i Florenci Travé com a assistents principals abans que s’incorporessin els dos nous diaques per a la litúrgia de l’Eucaristia. 

Toni Oia, que ha assumit el celibat com a diaca, queda adscrit a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret de Sant Boi de Llobregat i en una altra comunitat. Manuel Arnedo, casat i pare de família, queda adscrit a la parròquia de Sant Esteve de Cervelló i a la de Sant Mateu de Vallirana. El secretari general i canceller de la diòcesi, Joan Pere Pulido, va fer públics els nomenaments al final de la missa. Amb els dos nous diaques, Sant Feliu de Llobregat ja en té 20 i deixen la xifra total de Catalunya en 132.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!