Demanar no ofèn

La crisi econòmica derivada de la pandèmiaafecta i afectarà també l’Església. No és cap secret que la mitjana d’edat delsfeligresos habituals de les nostres parròquies i comunitats és alta. Tot i lareobertura del culte, moltes persones grans temen encara sortir de casa i anara l’església i s’estimen més seguir les celebracions per mitjà de la televisió ila ràdio. I això, naturalment s’ha notat en les col·lectes. Les diòcesis en sónconscients i estan fent un sobreesforç per cercar recursos. Hi dediquem elPrimer Pla d’aquest número, amb entrevistes a diversos ecònoms diocesans.

La Conferència Episcopal Espanyola —quepresideix el cardenal Joan Josep Omella— ha tingut la iniciativa d’obrir elportal www.donoamiiglesia.es. D’una manera senzilla i testimonial, es facilitael camí perquè els fidels que ho desitgin pugin fer arribar els donatius a la sevaparròquia, a la diòcesi, o a la mateixa CEE. A més, es pot fer la donació pertelèfon, trucant al 910 503 406, de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 i de17 a 19 h.

Demanar no ofèn. El que cal és saber demanar.I, sobretot, si es demana per a una finalitat noble. Al web citat es posa enrelleu la vessant de celebració, educativa, pastoral, cultural, educativa ievangelitzadora de l’Església, amb testimonis concrets en cadascun dels àmbits.És una manera de prendre consciència de la tasca que fa habitualment la comunitatcreient i que ha continuat fent en aquests mesos d’excepció per mitigar lapobresa. També, en aquest temps, han estat palesos gestos de germanor i desolidaritat insospitats.

L’aportació econòmica, encara que semblipetita, és gran als ulls del Senyor. Recordem que Jesús a l’Evangeli lloa l’aportaciód’una pobra vídua (Lc 21,1-4), modesta en quantitat, immensa en qualitat.Quants preveres i responsables de comunitat es troben, sovint, amb gestosigualment abnegats, potser pràcticament anònims, semblants als d’aquella pobravídua que arriben al cor.

Aquestes aportacions, sorgides del poblesenzill, ens han de fer a tots encara més responsables i corresponsables en elcompliment fidel de la nostra missió.

CATALUNYA CRISTIANA i RÀDIO ESTEL continuen amb laseva tasca de transmetre la bona nova de l’Evangeli, però els ingressos hanmigrat molt a causa de la pandèmia. Per això us demanem una vegada més la vostracol·laboració generosa: ES96 2100 3013 2022 0039 1741.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!