Comprendre l’islam

Els atemptats a la convivència, les persecucions i els brotsd’intolerància religiosa no haurien de fer oblidar la tasca silenciosad’aquells que des de fa anys treballen a favor del coneixement recíproc i laconvivència pacífica entre les religions. Aquest és el cas del dominic fra Jean-JacquesPérennès (Bretanya francesa, 1949) que acaba de rebre el VI Memorial CassiàJust que atorga la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat per alfoment de la trobada entre les tradicions cristiana i islàmica.

Una de les qualitats que més va captivar de la sevaintervenció en l’acte de lliurament del guardó fou la seva humilitat: el P. Pérennèsno parlava gens d’ell mateix, tot i que té un currículum molt dilatat: actualmentés el director de l’École Biblique et Archéologique Française de Jerusalem, anteriormentes va especialitzar en economia del desenvolupament, va impulsar la creació perals dominics iraquians d’una Open University i l’Académie de Sciences Humainesa Bagdad, i va contemplar amb dolor la desfeta d’aquestes institucionsfacilitadores de la trobada entre musulmans i cristians amb motiu de lesguerres a l’Iraq i a Síria. Del 2001 al 2004, formà part de l’Institut Dominicd’Estudis Orientals (IDEO) que, seguint una llarga tradició en l’orde dominic, treballaper un millor coneixement i comprensió del món araboislàmic, defugint tota menade proselitisme i privilegiant la trobada amb la cultura i el treball científic.L’institut és molt a prop de la prestigiosa universitat sunnita d’Al-Azhar, lasegona més antiga del món amb funcionament ininterromput, el rector de la qualés l’imam Ahmed el Tayeb, que ja es va entrevistar l’any passat amb el papaFrancesc i que serà un dels amfitrions del Bisbe de Roma en el seu properviatge a Egipte el 28 i el 29 d’abril. Els estudiants i els professors de laUniversitat van a estudiar a la Biblioteca de l’Institut.

En aquest número de Catalunya Cristiana publiqueml’entrevista al P. Pérennès que li fa la cap de redacció Carme Munté, després del’esmorzar de treball que, organitzat també per la Direcció d’Afers Religiosos,va comptar entre d’altres personalitats amb l’arquebisbe Joan Josep Omella. Entrealtres qüestions d’actualitat, li planteja el de la presència de l’islam enl’educació pública, un tema que és imprescindible d’abordar avui a Catalunya. ElP. Pérennès subratlla que «la religió com a fe s’aprèn a la família, al’església o a la mesquita, mentre que la religió com a cultura s’ha d’aprendrea l’escola». Si no s’implementa, doncs, aquest ensenyament s’està privant d’unaformació sòlida un col·lectiu important a Catalunya: no oblidem que avuiconvivim amb més de mig milió de musulmans. Però també nens i joves d’altrescreences tindrien eines per conèixer millor l’islam sempre en l’esguardd’afavorir una bona convivència.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!