Catalunya Cristiana Edició Braille

En el seu 35è aniversari, Catalunya Cristiana presenta a partir d’aquest mes de setembre una gran novetat. Es tracta d’una edició en Braille que fa accessible el nostre setmanari a les persones cegues. El seu impulsor és Miquel Albert Soler, president de l’Associació Mirada Solidària i copresentador del programa Missatge en una ampolla, de Ràdio Estel. Per a més informació: tel. 639 866 483 / info@miradasolidaria.net

Per què aquesta edició de Catalunya Cristiana en Braille?
Actualment no hi ha cap publicació religiosa cristiana catòlica escrita en sistema Braille i en llengua catalana. Per tant, podem parlar d’un buit important en l’àmbit de la formació i la informació espiritual de les persones cegues del nostre país i que a mi em preocupa. L’ONCE, que publica diverses revistes, no cobreix l’espai religiós, atesa la pluralitat de creences dels seus afiliats. Per aquest motiu va sorgir l’Associació Mirada Solidària, amb dos objectius principals: fer-nos solidaris amb les persones cegues i discapacitades visuals de països empobrits, i promoure els valors humanistes cristians entre les persones cegues i de baixa visió del nostre entorn. Per això, des de l’Associació vam decidir ampliar les nostres activitats per tal d’omplir aquest buit editant noves revistes, una de les quals és Catalunya Cristiana edició Braille.

Quins serveis ofereix i quin preu té?
Pagant 35€ anuals una persona pot rebre Catalunya Cristiana edició Braille (recull d’articles trimestral), a més de rebre quinzenalment un butlletí electrònic de reflexió cristiana anomenat El Truc. Però si algú vol pagar 50€ anuals, a més de les dues revistes ja citades en rebrà també una altra en àudio CD que es diu Mirada Cristiana i que és un recull trimestral d’articles publicats en diversos mitjans de la nostra Església. Per a estudiants i persones amb pocs recursos econòmics, aquestes subscripcions poden ser compartides o apadrinades. Finalment, a l’Associació Mirada Solidària tenim altres serveis gratuïts com ara les trobades bíbliques mensuals i els enviaments de materials nous o de segona mà per a persones cegues que fem cap a països empobrits on no es tenen les coses més necessàries per al dia a dia.

Cal avançar cap a la inclusió en l’Església?
I tant que sí. Les persones cegues han d’estar ben incloses en les activitats de la seva parròquia d’acord amb les seves possibilitats i preferències. Alhora, la parròquia s’ha d’acostumar a veure les persones cegues com a iguals, és a dir, no les ha de veure només com una persona que va a cercar ajut, sinó que també pot aportar molt a la comunitat, com tothom, que necessitem ser ajudats en unes coses i podem aportar-ne unes altres. També el Braille podria ser més present a les nostres esglésies: cantorals, horaris, rètols, etc. D’aquesta manera anirem forjant una Església cada vegada més inclusiva, com la que ens va mostrar el mateix Jesucrist.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!