“Allà on ens necessites, obrim camí a l’esperança.” Aquest és el lema de Càritas amb motiu de la campanya de Corpus Christi, el dia de la Caritat. Perquè és en cada Càritas parroquial, arxiprestal, diocesana o interdiocesana, en cadascun dels voluntaris i professionals, que s’obren camins d’esperança per a tantes persones necessitades.

Cada any, amb motiu de la solemnitat de Corpus Christi, les Càritas diocesanes presenten les memòries anuals. El 9 de juliol ho farà Càritas Catalunya. Són dades que ens permeten copsar les principals necessitats de la població i veure com l’Església ajuda en el dia a dia a pal·liar-les, guarir-les i acompanyar-les.

Una situació que veiem com es cronifica any rere any són les dificultats per tenir una feina i un habitatge en condicions, elements bàsics per a una vida emancipada i amb dignitat. En el cas de Càritas diocesana de Barcelona, el 72% de les persones ateses no disposen d’una llar digna. El problema, però, cada vegada afecta capes més àmplies de la societat i, molt especialment, els joves, amb les conseqüents dificultats d’emancipació i de poder formar una família.

Cal que les administracions reverteixin aquesta situació, que evitin el mercadeig amb drets tan vitals com és l’accés a un habitatge digne, perquè així es retornin l’esperança i la dignitat a tantes persones víctimes de la desigualtat econòmica i d’oportunitats.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!