Del 16 al 20 de gener el Pontifici Institut de Litúrgia de Sant Anselm de Roma va acollir el curs internacional Viure en plenitud l’acció litúrgica, dedicat especialment a les celebracions diocesanes. De Barcelona hi va assistir com a delegat de litúrgia Mn. Josep Teixidó, que explica les aportacions que s’hi van fer així com el sentit profund de tot acte celebratiu de l’Església.

“La litúrgia és l’obra de la salvació, que el mateix Crist ha deixat a la seva Església perquè la celebri”, indica Mn. Teixidó.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!