Probablement, en aquests dies de celebracions populars, part de Setmana Santa i part de sortides turístiques, algú es podria fer aquesta pregunta, tot contemplant pels…