Bicicletes i civisme

A mesura que es mitigava el confinament, molts, anhelantalleugerir els problemes derivats de l’aïllament, han descobert els parcsnaturals propers i les sortides s’hi han multiplicat. És avantatjós passejar,fer exercici, respirar aire pur, córrer amb bicicleta… però totes aquestes activitatshan d’evitar generar problemes en el medi natural, amb la població rural ientre els mateixos visitants.

La prohibició o limitació dràstica del trànsit motoritzatals parcs ha provocat un augment encara més notable de les bicicletes, oblidantla normativa que els aconsella circular només per carreteres, pistes forestalso per camins de passejada de més de 3 metres d’amplada. Segons experts, un delsefectes del pas continuat de bicicletes als parcs és la compactació del sòl:circular per corriols, rieres, tallafocs, roquissars, camp a través i petitssenders produeix aquest efecte i redueix la bona permeabilitat del terreny.

En els darrers mesos, el nombre d’accidents amb ciclistesals parcs ha augmentat: cal adequar la velocitat a les característiques de lavia per evitar situacions de risc i garantir la seguretat de la resta devisitants, especialment als llocs més freqüentats; cal evitar fer maniobresbrusques que puguin provocar perill o ensurts, com ara atropellaments depersones o de fauna silvestre, principalment en descensos i amb el terra lliscant.L’erosió originada per les derrapades provoca l’aparició de sots i xaragalls ala xarxa viària, a banda de provocar pèrdua de sòl o vegetació. També la polsque aixeca pot molestar les persones que caminen pel mateix indret. El soroll ila cridòria quan es circula en grup són molt molestos per a la resta devisitants i poden ser perjudicials per a la fauna, especialment per a espèciessensibles com ara les aus rapinyaires, que poden abandonar les seves àrees denidificació. Alguns obliden que cal fer servir el casc i els reflectors, i queno s’han d’usar els auriculars mentre es va en bici. Tampoc no es pot aparcardavant de les cadenes que tanquen l’accés als camins ni als vorals de lescarreteres.

El que ara s’ha comprovat als parcs és la prolongació d’unproblema que de fa anys viuen les nostres ciutats on està clar que no existeixenfórmules definitives per aconseguir que les bicicletes i les electrobicicleteses converteixin en una autèntica alternativa al transport en automòbil queajudi a pal·liar els problemes del trànsit i que contribueixi que els ciutadanspuguin seguir uns hàbits de vida més saludables.

Ajuda a l’Església Necessitada va llançar la campanya«Déu arriba en bici» per afavorir aquest útil mitjà de transport a sacerdots,religiosos i catequistes arreu del món. La bici és una alternativa excel·lent,però tots hem d’usar-la amb prudència i civisme. Que ens hi ajudi laintercessió de sant Cristòfol, patró de tots els que circulen.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!