Bicentenari de Dorotea de Chopitea

L’any que estem a punt d’acabar hem commemorat elbicentenari de la venerable Dorotea de Chopitea (Santiago de Xile, 1816 -Barcelona, 1891). Ja de petita va viatjar amb els seus pares a la CiutatComtal, on molt jove va contraure matrimoni amb el banquer Josep Maria SerraMuñoz, que després seria cònsol de Xile a Barcelona. Aquesta generosa dama vapromoure un gran nombre d’obres docents, benèfiques i assistencials aCatalunya, la majoria de les quals encara subsisteixen. Entre elles va convidarsant Joan Bosco a Barcelona i, conseqüentment, els salesians i salesianes quehan contribuït i contribueixen tant a la promoció integral d’infants i joves.Tot i que mai no va retornar a Xile no va oblidar els seus orígens i vapatrocinar obres socials a les ciutats de Santiago i de Talca.

A Catalunya, Dorotea va fundar un seguit d’institucionsperquè es poguessin exercitar totes les obres de misericòrdia tant lescorporals com les espirituals. I ella mateixa va excel·lir-hi. Fou ben bé una«missionera de la misericòrdia». Esposa i mare de família amatent, cultivà unaformació espiritual pregona, seriosa i continuada i va dur a terme una pràcticaevangèlica d’acord amb l’Evangeli, especialment en la seva forma de viurepersonalment la pobresa, malgrat el seu distingit entorn social. Amb la sevaingent activitat benefactora, fou pionera de l’acció social de l’Església. Itot sense gens d’afectació: era una dona forta, com la que lloen lesEscriptures, que solia dir: «A les hores que puc treballar pel proïsme, no em busqueua les esglésies.» Va contribuir a la construcció de 5 temples, 15 escoles, 4hospitals i 7 residències. De les obres socials que va fundar a Barcelona, laseva ciutat estimada, 12 es mantenen al mateix lloc, 6 en un nou emplaçament i7 han estat absorbides per altres institucions o bé han perdut el seu objectiuoriginal.

El pare jesuïta Antoni Guberna va explicar que, alllit de mort, el darrer moviment de Dorotea va ser agafar el crucifix,acostar-se’l als llavis i, després, elevar la mirada al cel. Preguem perquè elseu procés de beatificació —iniciat el 1927— avanci i arribi a bon terme.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!