Benedicció i bateig sota la carpa del circ Charlie Rivel

«Jo et batejo, Maxim Alexis», va dir el bisbe Francesc Pardo tot aspergintl’aigua damunt el cap de l’infant. Sens dubte un gest repetit prou vegades,però possiblement era la primera en què la volta d’aquell espai i que cobrial’administració del sagrament era tèxtil: era la carpa del nou circ CharlieRivel de Figueres, que poc abans també havia beneït el prelat.El pare del nou cristià és el pallasso Totti. La mare, el germà gran, elspadrins, tots formen part de la gran família del circ. La tradició cristiana entre els artistes delcirc ve de lluny. Era present a Figueres el director del Departament dePastoral dels Circs i Fires de la Conferència Episcopal Espanyola, José Aumente.


Una vegada beneïda la nova instal·lació, el bisbe Francesc va presidir lacelebració de l’Eucaristia també sota la carpa, en presència de tots elsartistes, les autoritats de Figueres i els impulsors d’aquesta iniciativa delsfiguerencs Genís Matabosch i Joan Llompart, que també són els pares delFestival Internacional de Circ que d’ençà de tres anys cada tardor acullFigueres. Ara el pas següent és dotar la capital de l’Alt Empordà d’una Ciutatdel Circ estable.


Durant els actes inaugurals va ser present Paulina Schuman, filla delmític pallasso català Charlie Rivel, que dóna nom a aquest primer element decirc estable a Figueres. En el decurs de la seva estada va recordar el bateigdel seu pare nascut també d’una família d’artistes de circ i com és present lafe cristiana entre els artistes de les diferents especialitats del circ.


El bisbe Francesc, que segueix molt de prop aquesta iniciativa per mitjàde contactes regulars amb els promotors, ha viscut amb satisfacció aquest inicidel camí cap a la Ciutat del Circ, per cert amb una carpa excel·lent, ja que no hiha columnes interiors i evita igualment perforacions a terra. Un circ quecomença a caminar amb la benedicció divina.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!