Beatificació del metge i alcalde Mullerat

Tarragonaes prepara per la beatificació de Marià Mullerat i Soldevila (Santa Coloma deQueralt, 1897—Arbeca, 1936) un pare de família de profundes conviccionscristianes, que fou metge i alcalde d’Arbeca i que morí màrtir de la persecucióreligiosa. Beat vol dir feliç obenaurat i és el tercer pas en el camí de la canonització després de servent de Déu i venerable i abans de sant.Aquesta serà la primera beatificació celebrada a la catedral tarragonina desque el 2005 la Congregació per les Causes dels Sants va disposar que lesbeatificacions serien realitzades per un cardenal en nom del Sant Pare (normalmentel prefecte de la mateixa Congregació) i que se celebrarien en les diòcesis queles havien promogudes. Això aproxima encara més als fidels del lloc eltestimoni lluminós d’aquell que ha estat de la seva mateixa nissaga, llengua icultura.

Mulleratfou un divulgador de la cultura catalana: conferenciant, va fundar L’Escut, un quinzenari local escritíntegrament en català entre el 1923 i el 1926, en els anys de la dictadura dePrimo de Rivera, on apareixien notícies i anècdotes locals i comarcals; altresd’interès nacional i estatal; història d’Arbeca, defensa del bon parlar,ensenyament, agricultura, religió, moral, festes i tradicions, esports… amb poemes i escrits de grans autorscatalans. Escollit alcalde d’Arbeca el 1924, va exercir el càrrec per dos triennisconsecutius, fins el 1930. La seva voluntat fou sempre servir el poble i treballaren favor de la convivència pacífica. Com a metge, va arribar a curar un delsseus botxins d’una ferida que es va causar a si mateix en disparar-se-li l’armahomicida que portava i va fer una recepta per al fill malalt d’un dels quel’assetjaven. Pujat ja al camió que el conduiria al lloc triat per al’assassinat, va recordar els seus pacients. Va demanar llapis i paper i vaescriure-hi els noms dels que esperaven la seva visita professional. Després vapregar a algú del seu entorn que fes arribar aquella llista a un altre metgedel poble, perquè ell mantingués sota la seva cura als qui ja mai més no podriaatendre.

Per tal de preparardignament aquesta magna celebració eclesial, s’estan organitzant actes a laparròquia de la seva vila nadiua, a Reus i a Arbeca. A l’amfiteatre romà deTarragona —de tantes evocacions martirials— se celebrarà un Via Crucis. Tot culminarà el 23 de marçamb la solemne beatificació del servent de Déu en una celebració presidida pelcardenal Angelo Becciu, prefecte de la Congregació de la Causa dels Sants a la catedral de Tarragona que serà retransmesa perRàdio Estel. L’endemà, la missa d’acció de gràcies a Arbeca, presidida pel Sr.Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol. Donem-ne gràcies a Déu i que Marià Mulleratintercedeixi especialment pels nostres polítics locals, metges i periodistes.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!